< naar blogoverzicht

Vitale regio’s, vitale communities

2015-04-02 14:16:11 / by bebright

In de snelheid van veranderingen die op dit moment plaatsvinden, ziet het ene na het andere initiatief in de zorg- en welzijnssector het licht. Maar is dat wat nodig is? Is dat wat toekomstbestendig is? En werken we daarin optimaal samen? Vanuit de behoefte aan een concreet en gezamenlijk beeld van hoe een vitale en leefbare regio er uit ziet, gaat het erom samen een scan te maken van de relevante ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit, zorg- en welzijn in de regio. En door vervolgens de gezamenlijke ambitie te bepalen en samen ook de sleutels voor succes te definiëren in het realiseren van deze ambitie, lukt het om vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid, samen te leren en samen doelgericht de gewenste innovatie en verandering te realiseren.

Afgelopen periode ondersteunde BeBright in diverse regio’s lokale Rabobanken die samen met spelers uit woon-, welzijns- en zorgsector het bruto lokale geluk en product in hun regio willen versterken. Vanuit haar coöperatieve gedachtengoed wil de Rabobank graag mensen uit haar netwerk met elkaar in contact brengen en kennis laten delen. Bij Rabobank Dommelstreek bijvoorbeeld wordt er dit voorjaar vanuit deze bundeling van kennis en energie een maatschappelijke dialoog over verbetering van de economie en vitaliteit in gang gezet. Samen met tientallen participanten (wonen, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers, gemeente, Rabobank Dommelstreek) maakte BeBright een scan van de ontwikkelingen in het vitaliteitsniveau in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Heeze-Leende. Op dit moment wordt samen met de participanten gewerkt aan een grootschalige community bijeenkomst waarin een honderdtal deelnemers samen op basis van de scan een veranderagenda zal ontwikkelen met concrete voorstellen voor innovaties ter verbetering van de vitaliteit van hun gemeenten.