Wat is de kenmerkende kracht van Tilburg? En wat zijn de kwetsbaarheden van de stad, de inwoners en de instellingen en bedrijven? En hoe zien die eruit in de toekomst? Om antwoord te bieden op deze vragen ontwikkelde de gemeente Tilburg samen met BeBright een vitaliteitsfoto van de stad. Het brengt de voor Tilburg kenmerkende krachten en kwetsbaarheden in beeld en kijkt aan de hand van de trends naar de toekomst.

Trends in de samenleving met een grote impact op het sociaal domein waaronder de vergrijzing, de toenemende tweedeling en de veranderende arbeidsmarkt, geven richting aan de vitaliteitsfoto. Deze trends zijn onderzocht en beschreven in de toolbox Gemeente van de Toekomst, ontwikkeld door BeBright in opdracht van de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op basis van de trends is geanalyseerd waar de belangrijkste uitdagingen liggen voor de stad.

Benchmark vitaliteit

Van (big) data naar concreet inzicht: op basis van de BeBright sleutelindicatoren uit bestaande landelijke & lokale bronnen is een benchmark analyse met andere gemeenten gemaakt. De profielschets maakt huidige en toekomstige sterktes en zwaktes op wijkniveau in de gemeente inzichtelijk. De vitaliteit van de stad is geanalyseerd op basis van de volgende thema’s:

  • Demografische opbouw, nu en in de toekomst
  • Zorg, welzijn en participatie
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Wonen, leefomgeving en sociale samenhang

Om appels met appels te vergelijken zijn de indicatoren niet alleen afgezet tegen het landelijk gemiddelde maar ook tegen steden met een vergelijkbare demografie, een vergelijkbare omvang, of een vergelijkbare historie: zoals Groningen, Nijmegen, Eindhoven, Rotterdam en Enschede (vanwege de parallellen in de historie als textielstad).

De vitaliteitsfoto vormde voor de gemeente Tilburg een basis voor gesprekken met inwoners in de stad. Het doel was om te praten over de uitdagingen die zij vanuit hun leefwereld zien, om zo vast te kunnen stellen wat de veerkracht en het verandervermogen van de stad is. De vitaliteitsfoto en de gesprekken daarover markeren voor Tilburg het startpunt voor een door de stad gedragen agenda voor de toekomst. 

Wilt u ook een vitaliteitsfoto van uw gemeente? U kunt contact opnemen met Philip J. Idenburg via philip.idenburg@bebright.eu of Romy Smith via romy.smith@bebright.eu om de mogelijkheden te verkennen.