< naar blogoverzicht

Voeding voor gezondheid en voorkomen van ziekte

2017-11-27 09:54:58 / by bebright

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Sterker nog, gezonde voeding kan het ontstaan van chronische aandoeningen vertragen of zelfs voorkomen. In het recent gepubliceerde whitepaper “De prominente rol die voeding speelt bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen” gaan we daarom in op hoe met voeding het verschil gemaakt kan worden. Dit doen we door het adresseren van belangrijke thema’s in verschillende levensfasen, tijdens impactvolle momenten in het leven of in de leefomgeving.

Over het algemeen zijn vijf levensfasen te onderscheiden, waarin de impact van voeding en leefstijl op gezondheid wezenlijk anders is. Bewustwording van die specifieke samenhang is van groot belang. Naast deze verschillende levensfasen zijn er in een mensenleven diverse impactvolle perioden en determinanten te benoemen waarin voeding een belangrijke rol speelt. Tot slot kan naast leefstijl ook de omgeving van grote invloed zijn. In iedere fase van het leven is een andere omgeving dominant. Zo brengen kinderen veel tijd door op school, online en in de wijk, volwassenen op de werkvloer en ouderen thuis of in zorginstellingen.

Levensfasen DVG

Wat we doen

Het stimuleren van een gezonde leefstijl ten aanzien van voeding en het vormgeven van een gezonde voedselomgeving brengen ingewikkelde vraagstukken met zich mee. Doorbraken op deze complexe thema’s zijn noodzakelijk, maar niet eenvoudig te realiseren. Naast voorlichting zijn gedragsverandering alsmede een gezond voedselaanbod van groot belang. Alle schakels in de voedselketen – van productie tot consumptie en zorg – moeten hierbij betrokken zijn, omdat  geen enkele partij is uitgerust om hier alleen verandering in aan te brengen. Daarom werkt Diagnose Voeding & Gezondheid samen met tientallen organisaties en honderden experts. Met als doel: impactvolle innovaties en interventies, nieuwe inzichten en nieuwe samenwerkingsverbanden.

In oktober en november vonden expertbijeenkomsten plaats op de thema’s “Voeding & Ouderen” en “Voeding & Leefomgeving” met een select, kundig en divers gezelschap van mensen uit de wetenschap, bedrijfsleven, publieke organisaties en overheid. Tijdens deze bijeenkomsten is ingezoomd op de obstakels en maatschappelijke uitdagingen per thema en zijn mogelijke doorbraken en innovaties nader verkend. De uitkomsten van deze bijeenkomsten volgen binnenkort.

Meedoen?

Diagnose Voeding & Gezondheid initieert, ondersteunt én versnelt innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact op het gebied van Voeding & Leefstijl en Voeding & Leefomgeving. Ook een bijdrage leveren? Neem contact met ons op via info@diagnosevoedingengezondheid.nl.