Hilde Buiting, onderzoeker

Wat betekent het om te horen dat je niet meer te genezen bent? Ook al heb ik hier de afgelopen jaren heel veel mensen over gesproken, ik realiseer me dat ik dit pas écht zal weten wanneer ik dit zelf te horen zou krijgen. Ik prijs mij heel gelukkig dat ik gezond ben. Toch heb ik mij een beeld kunnen vormen door al die gesprekken met patiënten en hun naasten. Hun kwetsbaarheid en openheid hebben mij inzicht gegeven wat dit met mensen doet. Hoezeer zij anders in het leven komen te staan en hun doelen verzetten; écht gaan leven; zachter worden; relativeren; ruzies oplossen; heel vaak op vakantie gaan; lachen; huilen; genieten; (opnieuw) ontdekken; en simpelweg de dagelijkse dingen willen blijven doen die zij altijd al hebben gedaan.

Palliatieve zorg heeft in Nederland de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Met dank aan het Nationaal Programma Palliatieve zorg wordt ook steeds meer onderzoek gedaan. Zelf ben ik werkzaam in de oncologie, maar ik zie ook dat er veel andere vakgebieden zijn waar palliatieve zorg een prangend vraagstuk is. Vakgebieden die door hun imago mogelijk net wat minder aandacht krijgen dan de oncologie.

Mijn zorgdroom is dan ook dat wij over 10 jaar voor iedere niet meer te genezen patiënt de juiste zorg kunnen leveren. Zorg die gericht is op het voorbereiden op het naderende overlijden, maar ook ruimte biedt om optimaal te kunnen leven gedurende deze ziektefase. Door snelle ontwikkelingen op het vlak van levensverlengende medicatie kan die fase voor patiënten namelijk steeds langer worden wat een prachtige ontwikkeling is. Wanneer wij tegelijkertijd kunnen profiteren van de waardevolle input die deze patiënten óns kunnen leveren voor onder andere onderzoek en beleid, dan is mijn zorgdroom helemaal vervuld.