Bekijk de ZorgVerandert impactmap in detail hier.

In 2014 werd programma Zorg Verandert in het leven geroepen en eindigde eind 2018. Zorg Verandert beoogt een bijdrage te leveren aan de transformatie in de zorg vanuit het burgerperspectief door het stimuleren van de eigen kracht en bewustwording dat deelnemers zelf aan zet zijn. Daarnaast levert het een bijdrage aan de zoektocht van burgers naar passende oplossingen in zorg en ondersteuning. Dit heeft het programma de afgelopen jaren gedaan door (toekomstige) dienstgebruikers (mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben), naasten en andere betrokkenen met elkaar in contact te brengen in meer dan 2.800 (dialoog)bijeenkomsten.

Met de door BeBright ontwikkelde impactmap blikt Zorg Verandert terug op het vijfjarige programma. Hiermee wil men de toegevoegde waarde inzichtelijk maken om zo de opbrengsten en lessons learned te borgen en door te geven.

“De impactmap geeft de mogelijkheid om vijf jaar Zorg Verandert in 10 minuten over het voetlicht te brengen. De hoofdlijnen van input, uitvoering en opbrengsten zijn perfect zichtbaar gemaakt en praktisch vertaald voor belangstellenden. Daarnaast levert de impactmap een professioneel, prettig leesbaar en zeer informatief beeld voor alle betrokkenen. Samenwerken met BeBright staat voor mij voor creativiteit en expertise, meedenken en voortdurend uitgedaagd worden zelf net een stapje verder te gaan in je denkproces.” – Cor Langedijk, programmamanager Zorg Verandert

De Zorg Verandert impactmap
Wij ontwikkelde de impactmap voor Zorg Verandert, om:

 • Inzicht te geven in behaalde resultaten en gerealiseerde effecten
 • Inzicht te bieden aan de betrokken organisaties die hebben bijgedragen
 • Het belang te duiden van de gedane investeringen
 • Bij te dragen aan het voortzetten van de netwerkvorming en het nastreven van dezelfde doelen

De impactmap geeft op een overzichtelijke en gestructureerde manier de impact van investeringen en activiteiten weer, en daarmee inzicht in de resultaten van het vijfjarige programma Zorg Verandert. In een visualisatie worden de inbreng, activiteiten, opbrengsten en (mogelijke) maatschappelijke effecten geduid.

De impactmap is in de afrondende fase van het programma opgesteld waar retroperspectief naar behaalde effecten is gekeken. De impactmap is daarmee een momentopname aan het eind van het programma.

De resultaten van vijf jaar Zorg Verandert
Over de periode 2014-2018 hebben er ruim 2.800 (dialoog)bijeenkomsten plaatsgevonden, waar circa 45.000 deelnemers elkaar hebben ontmoet en geïnspireerd. Zowel deelnemers, als vrijwilligers & professionals waren (zeer) tevreden over de activiteiten van Zorg Verandert.

Deelnemers:

 • Hebben een verhoogd bewustzijn van knelpunten en oplossingen in hun zorg- en ondersteuningsvraag ten aanzien van hun persoonlijke situatie
 • Weten beter wat veranderingen in de zorg voor hen betekenen en zijn bewuster dat zij zelf meer moeten gaan doen als het gaat om het regelen van zorg en ondersteuning.
 • Zijn beter in staat informatie over hun persoonlijke situatie te begrijpen, te beoordelen en de juiste keuzes te maken ten aanzien van passende oplossingen in zorg en ondersteuning
 • Weten beter wat zij nodig hebben als het gaat om het regelen van zorg en ondersteuning en gaan daar zelf actiever mee aan de slag
 • Kunnen beter met tegenslagen omgaan

Professionals binnen organisaties

 • Zien meer toegevoegde waarde in het netwerk
 • Zijn intensiever en structureler gaan samenwerken en wisselen onderling meer kennis uit
 • Hebben beter inzicht in de behoeften en knelpunten van leden en zorggebruikers en een toegenomen bewustwording en kennis over diverse onderwerpen
 • Stellen de burger meer centraal, mede door de activiteiten van Zorg Verandert
 • Hebben een beter inzicht te hebben in de kansen voor innovatiemogelijkheden
 • Zien een bijdrage van het programma Zorg Verandert aan sociale innovatie binnen hun eigen organisatie
 • Hebben producten of diensten die worden geleverd, veranderd of verbeterd ten gevolge van opgedane inzichten uit het programma
 • Hebben naar eigen zeggen middels hun bijdrage aan het programma een zinvolle bijdrage geleverd aan de maatschappij en de kans gehad om zichzelf te ontwikkelen

Ook de maatschappelijke impact van uw project in kaart brengen?
Lees meer over impact meten of neem contact op met arjo.mans@bebright.eu.