Vorige week presenteerde de innovatie-projectgroep van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid drie innovatieve zorgconcepten aan patiënten, zorgprofessionals en de interne organisatie. De presentatie is een tussenproduct in een lange termijn innovatietraject. In dit traject kijken ze in co-creatie met patiënten en professionals volgens design thinking principes naar hoe de verzekeraar een positieve bijdrage kan leveren aan het vergroten van de eigen regie van patiënten en hun naasten. Voor de selectie van zorgconcepten wordt gebruik gemaakt van de triple aim doelstellingen.

Design Thinking: met patiënten en zorgverleners innoveren

Het innovatietraject waarbij nauw wordt samengewerkt met patiënten en zorgverleners is nog in volle gang. Nu de zorgconcepten zijn gepresenteerd en na uitwerking opnieuw zijn getoetst bij de verschillende stakeholders wordt er toegewerkt naar een prototype. Nog in 2018 wordt de impact van de prototypen in een pilot getoetst en het zorgconcept verder geoptimaliseerd.

Geïdentificeerde klantfricties in het zorgproces tijdens een patient journey sessie vormden het uitgangspunt voor de innovaties. Deze impactvolle momenten voor patiënten en hun naasten duiden waar nieuwe concepten van toegevoegde waarde kunnen zijn. In twee ideationsessies, wederom met de patiënten en zorgverleners, werd een veelvoud aan ideeën geprioriteerd en enkele geselecteerd voor uitwerking in een projectplan.

Tijdens de innovatieweken ging de projectgroep bestaande uit een brede vertegenwoordiging van expertises uit de organisatie volgens de design thinking principes aan de slag. De geselecteerde ideeën werden uitgewerkt tot enkele levensvatbare zorgconcepten. Het kort cyclisch werken met veel contactmomenten met in- en externe stakeholders stelde de projectgroep in staat om in een korte periode te komen tot gedragen en getoetste projectplannen.

Voortraject: selectie hartpatiënten op basis van analyse

Op basis van een outside-in en inside-out analyse, en met oog op het huidige projectportfolio en samenwerkingen in de regio, werden in het voortraject potentiele patiëntgroepen geïdentificeerd. Een prioritering van deze groepen heeft geholpen om gericht met patiënten en zorgverleners aan de slag te gaan. Het volledige traject van analyse tot en met de uitwerking van de zorgconcepten is intensief begeleidt door BeBright. De methoden, tools en lessen uit het traject stelt de projectgroep in staat om in de toekomst ook voor de andere patiëntgroepen innovatieve zorgconcepten te ontwikkelen.

Meer weten over innoveren in de zorg? Neem contact op met Daniel Mogendorff via daniel.mogendorff@bebright.eu of Arjo Mans via arjo.mans@bebright.eu