BeBright is momenteel op meerdere fronten actief in de acute zorg, zowel preventief als predictief. We brengen zorgpartijen samen om gegevensuitwisseling in de acute zorg effectiever te maken. Via het uitbrengen van Zorg Enablers 2020 hebben we zicht op eHealth toepassingen. Vanuit onze initiatieven ontstaat inzicht in de rol en toegevoegde waarde van digitale middelen. In dit artikel geven we een aantal praktische suggesties om de acute zorg verder te verbeteren. Dit resulteert in acht gelukwensen voor 2021.

Via deze link is de reflectie van BeBright te vinden op de acht vraagstukken die resulteren in de gelukwensen voor 2021.

De acute zorg is volop in beweging

Steeds vaker worden kansen benut die de medische en technologische vooruitgang biedt. Door gebruik van smartphones, apps en nieuwe media wordt het eenvoudiger om snel verbinding met elkaar te maken en medische gegevens uit te wisselen. Daarmee verandert steeds meer de aard en de wijze en het moment waarin de zorgvraag zicht presenteert. Het heeft impact op de wijze waarop de zorg aangeboden wordt. Het vertrouwen in de acute zorg is in Nederland hoog. Met personeelstekorten in de zorg en verandering van de demografische samenstelling – we worden steeds ouder – voelt een steeds grotere groep de noodzaak om aan de slag te gaan met technologische vernieuwing en het bieden van de juiste zorg op het juiste moment. Het vraagt om stappen te maken als het gaat om instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten vanuit de acute zorg.

Voor de uitbraak van COVID-19 was het al op beperkte schaal mogelijk om binnen de acute keten snel te schakelen tussen huisarts, ambulance, SEH en IC. COVID-19 heeft voor een versnelling gezorgd op veel fronten. Door COVID-19 zagen we het belang van een goede capaciteitsverdeling, niet alleen binnen de acute zorg maar juist over de hele keten. Als patiënten beter doorstromen is er immers meer ruimte voor de acute zorg. Het is veel beter inzichtelijk geworden waar capaciteit beschikbaar is zodat patiënten nog beter en sneller op de juiste plek behandeld worden. Ook het triageproces speelt steeds beter in om de juiste zorg, door de juiste professional op de juiste plek te krijgen. Tegelijkertijd zien zorgverleners, – bestuurders, toezichthouders en beleidsmakers door de continue druk op de acute zorg waar de zorg knelt en wat er beter kan. Een greep uit een aantal willekeurige voorbeelden:

  • Uitstel van regulier planbare zorg betekent dat de zorg voor patiënten het risico lopen om acuut van aard te worden. Deze groep patiënten loopt nu risico op gezondheidsschade. Extra druk op de reguliere zorg betekent een slechtere doorstroming van acute patiënten.
  • Nog steeds vindt er soms overdracht tussen ambulances en SEH plaats met aantekeningen die worden gemaakt op de handschoen van een ambulancebroeder waardoor bij de SEH onderzoek opnieuw gedaan moet worden.
  • Buiten de doordeweekse werktijden van de huisarts zien we pieken in de zorgverlening die niet altijd even goed kunnen worden opgevangen. Zo is de vrijdagmiddag na sluiting van de huisartsenpraktijk een lastig moment. De ervaring leert dat er dan een groter beroep wordt gedaan op ambulances en patiënten zich niet zoals bedoeld eerst op de huisartsenpost melden.
  • Er wordt veel onderzoek gedaan naar het optimaal inzetten van de juiste zorgverlener en de juiste wijze van vervoer. Er wordt er steeds meer gebruik gemaakt van data-analytics waardoor beter voorspeld kan worden welke vervoersvormen beschikbaar moeten zijn.

De acute zorg kan beter

Het afgelopen jaar is er met man en macht gewerkt aan de verdere professionalisering van de acute zorgketen. Een greep uit een aantal beleidsinitiatieven:

  • Kwaliteitskader Spoedzorg (laatste versie is vastgesteld in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut in februari 2020).
  • informatiestandaard acute zorg (verbonden aan dit kwaliteitskader) bevat afspraken welke informatie uitgewisseld moet worden.
  • Kwaliteitskader ambulancezorg versie 1.0
  • Houtskoolschets acute zorg van VWS (juli 2020): een perspectief waarbij betrokken partijen uitgenodigd zijn om actief mee te denken over de inrichting en financiering van de acute zorg.
  • Programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een opdracht van Patiëntenfederatie Nederland en InEen aan Nictiz en VZVZ om er voor te zorgen dat de informatiestandaard acute zorg gaat werken.

Werk aan de winkel
Er is dus werk aan de winkel maar wel met een lonkend perspectief: forse kwaliteitswinst en een beter toegankelijke zorg.

Via deze link is de reflectie van BeBright te vinden op de acht vraagstukken die resulteren in de gelukwensen voor 2021.

Meer weten? Neem contact op met Philip J. Idenburg of Jeroen Geelhoed.