Hoe bevorderen we de gezondheid en veerkracht van onze inwoners? Hoe geven we vorm aan de beweging naar een gezonde stad? Hoe vertalen we onze ambities op het gebied van Positieve Gezondheid naar concrete projecten? En hoe doen we dit samen met onze inwoners en samenwerkingspartners? 

De helft van de gemeenten en GGD’en hebben het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in hun beleid opgenomen. Op veel plekken ontstaan initiatieven, zoals GGD Zeeland die Positieve Gezondheid als uitgangspunt neemt van hun beleid en werkwijze en in Limburg waar de beweging Positief Gezond daadkrachtig ingezet is door hierop te inspireren, aan te jagen en te verbinden. Maar we zien ook dat gemeenten het lastig vinden om van praten en denken over Positieve Gezondheid over te gaan op daadwerkelijk doen, en zo een verandering te bewerkstelligen. Om de beweging naar een gezonde stad vorm te geven, moeten kansen en mogelijkheden zichtbaar en concreet worden. BeBright, als transformatiepartner van het Institute for Positive Health (iPH), begeleidt gemeenten en hun uitvoeringspartners hierbij

Denk groot en begin klein! 

Gemeenten die al werken vanuit Positieve Gezondheid geven als tip mee om haakjes te zoeken: koppel Positieve Gezondheid aan een maatschappelijk thema, neem het op in het beleidskader of sluit aan bij wat al is en bouw vanuit daar verder. Zo werk je vanuit het principe ‘denk groot en begin klein’.  

In de gemeente Amersfoort wordt al op verschillende plekken met Positieve Gezondheid gewerkt, bijvoorbeeld door een aantal huisartsen, de GGD en medisch centrum Meander. Dit helpt om de beweging van Positieve Gezondheid groter te maken. Maar de gemeente wil verder en vraagt zich af: Hoe maken we Positieve Gezondheid concreet en waar liggen de kansen voor onze stad? Hoe geven we hier vorm aan samen met onze uitvoeringspartners? Deze vragen waren het uitgangspunt voor een inspiratiesessie. 

Inspiratiesessie Gemeente Amersfoort:
“Het gedachtengoed Positieve Gezondheid is (ook) transformeren in het sociaal domein”

Samen met uitvoeringspartners (o.a. Werk en Inkomen, schuldhulpverlening en wijkteams) uit de zogenoemde Transformatiewerkplaats Integrale Uitvoering is gemeente Amersfoort met BeBright aan de slag gegaan. José Smink, senior beleidsregisseur Samen Leven bij gemeente Amersfoort, initiatiefnemer van de inspiratiesessie:

“Wij hebben de inspiratiesessie georganiseerd om binnen de afdeling Samen Leven en bij de uitvoeringsorganisaties meer kennis en informatie te krijgen over het gedachtegoed Positieve Gezondheid en hoe wij dit kunnen gebruiken voor de transformatie binnen het sociaal domein. De managers van de uitvoeringsorganisaties hadden verschillende beelden over Positieve Gezondheid en de consequenties bij implementatie. Belangrijk was in ieder geval dat de aanwezigen dezelfde informatie over dit gedachtegoed zouden krijgen en wij wilden polsen of er voldoende draagvlak is om dit gedachtegoed als basis te nemen voor de uitwerking van het beleidskader sociaal domein. Dit is gelukt. Positieve Gezondheid wordt vaak geassocieerd met de medische wereld. Deze sessie heeft inzicht gegeven dat Positieve Gezondheid juist een hele brede kijk heeft op de mens en toepasbaar is binnen alle beleidsterreinen waar een gemeente mee te maken heeft.”

Tijdens de inspiratiesessie hebben we niet alleen kennis gemaakt met het concept Positieve Gezondheid, maar is ook met elkaar onderzocht wat de impact kan zijn van werken vanuit Positieve Gezondheid in het sociaal domein en waar concrete mogelijkheden zijn. Meer specifiek zijn we in gesprek gegaan over de impact van het werken met Positieve Gezondheid op de (integrale) samenwerking met de uitvoeringspartners. 

“De belangrijkste opbrengsten zijn: het inzicht dat Positieve Gezondheid toepasbaar is op de verschillende niveau’s (nano, micro, meso en macro) en op alle beleidsterreinen. Positieve Gezondheid bevordert de samenhang en integraliteit tussen de verschillende beleidsterreinen.  Het geeft ook handen en voeten aan het brede begrip preventie. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid is meer dan alleen het spinnenweb. Als je werkelijk uitgaat van het andere gesprek aan de hand van Positieve Gezondheid kun je de regie als professional daadwerkelijk bij de inwoner leggen. Klein beginnen en uitproberen helpt: we gaan beginnen bij de enthousiastelingen, experimenteren, ervaringen opdoen en met elkaar het gedachtegoed verspreiden.”

Wil je meer weten? Klik dan hier en/of neem contact op met Urmila Gangaram Panday (+31 (0)6 192 04 949; urmila.gangarampanday@bebright.eu) of Bo Fokkes (+31 (0)6 127 20 963 bo.fokkes@bebright.eu)