Een vitale regio is belangrijk voor iedereen die daar woont, werkt, verblijft en leeft.  Onze opdrachtgevers zien het belang van toenemende vitaliteit van inwoners  en organisaties. Én zij zien kansen tot meer business door meer activiteiten en meer bedrijvigheid. De basis voor het verhogen van deze regionale vitaliteit is regionale samenwerking vanuit een gedeelde ambitie over de gemeentegrenzen heen.

Ed Vreman, bevlogen en betrokken directievoorzitter van Rabobank Zuidwest-Brabant, benadrukt het belang van een gedeelde ambitie om te komen tot succesvolle regionale samenwerking:

“Regionale samenwerking vraagt om een gedeelde ambitie en een gezamenlijke integrale aanpak die past bij de omvang en schaal van de regio. Door het overzien van de complexiteit van het grotere geheel, kunnen we de gehele regio in beweging krijgen en de sociaaleconomische vitaliteit versterken.”

In regio Zuidwest-Brabant begint samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Roosendaal steeds meer vorm te krijgen, een veelbelovend gegeven gezien de gunstige ligging tussen de regio’s Rotterdam – Antwerpen en Breda – Tilburg. Toch blijven veel kansen volgens Ed nu (nog) onbenut.

“Daar waar het regent, voelen we hier maar ‘toevallig’ een paar druppels. Ondanks de goede wil die ik in het gefragmenteerde landschap zie om meer regie te krijgen op waar en hoe die regenbui gevoeld wordt, zie je toch dat er te veel energie verloren gaat in onderlinge gesprekken over de uitgangssituatie. Dit leidt tot vertraging, waarmee de kracht van de bundeling verloren gaat.

Regioscan

Succesvol en duurzaam de handen ineenslaan, gebeurt niet vanzelf. Gedeeld inzicht in kansen en uitdagingen biedt een vruchtbare voedingsbodem. Als coöperatieve en maatschappelijke bank heeft Rabobank Zuidwest-Brabant het initiatief genomen om inzicht te krijgen in kansen en uitdagingen in de regio. BeBright heeft Rabobank Zuidwest-Brabant hierbij eind vorig jaar in een periode van vier maanden ondersteund. Stap één: het realiseren van een regioscan rondom vijf samenhangende thema’s: demografie, economie, wonen & leefbaarheid, zorg & welzijn en duurzaamheid. Deze regioscan geeft inzicht in de belangrijkste regionale vraagstukken. Ed:

“De objectieve data uit de regioscan brengen het proces meteen een flinke stap verder. In plaats van te blijven hangen in de discussies over veronderstelde feiten, is de energie en focus versneld gericht op de toekomst en zet het aan tot verandering. Het gesprek gaat niet over: wat is er aan de hand?, maar over: hoe pakken we dit samen aan?”

Om meer duiding te geven aan de gegevens uit de regioscan en een basis te leggen voor draagvlak en verbinding in de regio, zijn er interviews gevoerd met toonaangevende stakeholders in de regio. Een enorme meerwaarde, vindt Ed.

 “De emoties en gedachten van stakeholders in de regio toevoegen aan de feiten en cijfers van de regioscan bleek een krachtige combinatie. Niet alleen maak je daarmee stakeholders deelgenoot van het proces en vergroot je daarmee het draagvlak, je voegt ook de regionale ‘kleur’ toe.”

Regionale samenwerking 

De urgentie voor regionale samenwerking in regio Zuidwest-Brabant is meer dan ooit duidelijk geworden en de eerste stappen richting regionale samenwerking zijn al gezet. Ed blikt met passie en vertrouwen in ‘zijn’ regio vooruit op de toekomst.

“Mijn droom is dat hier in de toekomst een zelfbewuste regio staat. Een regio van importantie, aangejaagd door mensen met passie en gedrevenheid die initiatief nemen. Een regio met een mooie economische groei en een plezierig klimaat op het gebied van ondernemerschap, arbeid, wonen en zorg. Rabobank Zuidwest-Brabant, maar ook zeker ik persoonlijk, wil hierin verbindend, stimulerend en faciliterend zijn. In de volle breedte als bank en voor mijzelf als mens: dienstbaar zijn aan de samenleving en zorgen dat het allemaal mogelijk is.”

Meer weten? Neem contact op met Jules Coenen of Ellis Boerkamp over het versterken van regionale samenwerking en/of het uitvoeren van een regioscan voor uw organisatie of regio.