Bestuurders en managers gingen op 3 maart gezamenlijk aan de slag tijdens de masterclass Positieve Gezondheid, georganiseerd door BeBright en iPH. Insteek was te ervaren hoe te handelen vanuit positieve gezondheid binnen hun organisatie en in de regio. Zij ontwikkelden gedurende de masterclass een concreet experiment dat zij de komende maanden in hun organisatie of regio in gang gaan zetten.

Aandacht voor jezelf

Machteld Huber verwelkomde de deelnemers met een inspirerende introductie van Positieve Gezondheid en gaf handzame tips mee:

“Begin klein, vervlecht je aanpak binnen ontwikkelingen en activiteiten van de organisatie, zorg voor continuïteit”

Daarna doorleefde elke deelnemer, begeleid door Leontien Hommels, Positieve Gezondheid persoonlijk: wat is het, wat betekent het en hoe beleef jij het? In een sfeer van openheid is iedereen zelf aan de slag gegaan, is naar elkaar geluisterd en zijn ervaringen uitgewisseld. De gedeelde conclusie: vanuit mogelijkheden kijken en handelen geeft inspiratie, kracht en ruimte. De volgende stappen zijn dan: als we bewust kijken, hoe kunnen we dan ook bewust handelen en bewust organiseren? Karlijn Hillen, directeur-bestuurder van de welzijnsorganisatie Caleidoz:

Het gaat om verbinden van de theorie aan de dagelijkse praktijk. Het is een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Ik wil experimenteren om van ouderenadviseur naar welzijnscoach te gaan door te werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, zonder het expliciet te hoeven benoemen

Aandacht voor de organisatie en de omgeving

Stapsgewijs nam Ellis Boerkamp van BeBright de deelnemers in de middag op reis langs verschillende thema’s voor de organisatie en voor de regio om tot daadwerkelijke verandering te komen in zienswijze, aanpak en toepassing. Om zo de balans te verleggen van een organisatie gericht op ziekte en zorg naar één die meer georiënteerd is op gezondheid en gedrag. De deelnemers onderzochten hun trigger voor verandering en formuleerden hun ambitie. Zij kregen zicht op hun persoonlijke leiderschapsstijl en leerden over nieuwe vormen van samenwerking, innovaties en business modellen.

Aandacht hebben voor de ‘onderstroom’ die door veranderingen op gang komt, bleek een belangrijk thema. Zekerheden loslaten doet iets met mensen. Het is belangrijk om zicht te houden op wat er los komt en om daarover in gesprek te gaan. Wat betekent het als het cliëntcontact er anders uit gaat zien? Waar nemen we voortaan wel of niet de tijd voor? Hoe gaan we vanuit de cliëntbehoefte ons aanbod anders vormgeven? Het vraagt moed om anders te kijken en anders te organiseren.

Experiment

De deelnemers gingen naar huis met een opdracht. Ze hebben een concreet experiment geformuleerd voor hun organisatie of in een enkel geval voor hun regio. Zo wil Harm Haverkamp, programmamanager bij Careyn, in de organisatie aan de slag met “een andere benadering van de cliënten en naasten door onder meer andere gesprekken te voeren om tot de leefplannen te komen, meer gericht op eigen regie, preventie en in het bijzonder kwaliteit van leven”. Harm vond de combinatie van persoonlijk doorleven van positieve gezondheid en de vertaling naar de eigen werkomgeving in de masterclass heel fijn, effectief en krachtig.

In juni komt deze groep weer bij elkaar om inzichten en geleerde lessen te delen, om elkaar verder op weg te helpen en om adviezen op maat van BeBright en iPH te ontvangen.