Deadline: dinsdag 9 juli 2019, 14.00

Wat kan worden aangevraagd?
Met een voucher JZOJP (maximaal €10.000, inclusief btw) kunnen regionale samenwerkingsverbanden externe expertise inhuren voor het ontwikkelen van een regiobeeld: een beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de bewoners van een regio. Een regiobeeld geeft een helder en objectief beeld van landelijke, regionale en lokale trends en ontwikkelingen binnen het sociale domein, de curatieve zorg, langdurige zorg en de jeugdzorg, en geeft daarmee inzicht in kansen en uitdagingen. Het regiobeeld is een middel om gezamenlijk richting te geven aan noodzakelijke actie.

Het programma
Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) biedt regionale samenwerkingsverbanden financiële ondersteuning bij het ontwikkelen van een integraal op de behoefte van hulpvragers aansluitend aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning. Het programma biedt jaarlijks (tot en met 2021) meerdere subsidiemogelijkheden om bestaande én nieuwe initiatieven die hieraan bijdragen bekender te maken en een impuls te geven.

Voor wie?
Het programma richt zich op startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen) bieden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat bijvoorbeeld uit:

  1. Gemeenten en GGD’en
  2. Zorgverzekeraars en/of zorgkantoren
  3. Zorgaanbieders
  4. Aanbieders van ondersteuning en welzijn
  5. Burger- en patiëntenparticipatie

BeBright als expert
Vanuit BeBright Analytics ondersteunen wij opdrachtgevers met verschillende soorten analyses. Onze collega Arjo Mans is door ZonMW erkend expert en heeft ruime ervaring op het gebied van regioanalyses en -beelden. Samen met ons kunt u een aanvraag doen voor de voucher JZOJP. Meer informatie of vragen? Neem contact op met Arjo Mans (arjo.mans@bebright@bebright.eu) of klik hier.