Er is een ommekeer gaande in de wijze waarop we naar gezondheid kijken en het gedachtegoed van Positieve Gezondheid bereikt steeds meer organisaties. De beweging die vanuit Positieve Gezondheid op gang wordt gebracht, maakt dat de focus niet langer alleen maar ligt op het genezen van ziekten. Centraal staat juist hoe individuen op hun eigen manier om kunnen gaan met tegenslagen door zich te richten op de aspecten die voor hen belangrijk zijn in het leven. Een van onze opdrachtgevers – WijZijn Traverse Groep – heeft ruim een jaar geleden besloten deze nieuwe manier van kijken naar gezondheid te omarmen en in te bedden binnen de organisatie. Ad van Rijen vertelt ons hoe dit heeft uitgepakt. 

Ad van Rijen, directeur-bestuurder van WijZijn Traverse Groep (WZTG) – een maatschappelijke welzijnsorganisatie werkzaam in West-Brabant en Zeeland – straalt als hij tegenover ons zit. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid heeft een prominente plek in zijn leven ingenomen:

“Voor mij persoonlijk is Positieve Gezondheid een manier van regelmatige reflectie op jezelf en je staat van zijn. Positieve Gezondheid heeft mij laten zien dat er soms in de onderstroom nog dingen zijn waar je je niet altijd bewust van bent, maar die wel meespelen in je welzijn en dat dit soms uit balans kan zijn. Het is een mooi model om mijn zelfmanagement op orde te houden.” 

Vanuit deze eigen ervaring met wat Positieve Gezondheid kan betekenen, is de wens bij Ad ontstaan om dit gedachtegoed verder te verspreiden zodat de samenleving op een andere manier naar gezondheid gaat kijken.

“De gezondheidszorg is wat mij betreft doorgeschoten naar een technische benadering. Als je klachten hebt, dan hebben we daar een medicijn of behandeling voor. Daarmee haal je meteen de volledige verantwoordelijkheid bij het individu weg en daarmee worden mensen ongezond afhankelijk van de zorg. Ze nemen geen of onvoldoende eigen verantwoordelijkheid over hun eigen gezondheid. Dat moeten we weer teruggeven.”

Binnen WZTG is daarom besloten om in het werkveld met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid aan de slag te gaan. Om dit te bewerkstelligen was het cruciaal om de methodiek eerst binnen de eigen organisatie in te bedden en daar heeft BeBright handvatten voor geboden:

“De uiteindelijke droom is om van de regio een Positief Gezonde regio te maken, maar dan moeten we zelf ook eigenaarschap tonen en Positieve Gezondheid in ons DNA plaatsen. Je moet het zelf heel erg doorleefd hebben. Dat doen we door het intensief met elkaar te doorlopen in alle teams. Tijdens de werkvormen die BeBright aanbood gingen we echt de verdieping in, persoonlijk maar ook met elkaar als team, er ontstond veel verbinding op die momenten. Het vuur voor Positieve Gezondheid is echt aangewakkerd in die sessies. Het heeft ons in het managementteam inzicht gegeven in hoe we het kunnen doen. De losse onderdelen van onze dienstverlening worden nu verrijkt door een paraplu van Positieve Gezondheid.”

Op dit moment is driekwart van alle medewerkers van WZTG getraind op Positieve Gezondheid, vertelt Ad. Daarnaast zijn er vier interne trainers opgeleid die de trainingen zelf kunnen geven. Komend jaar staat het trainen van alle vrijwilligers nog op de planning en zal er ook worden samengewerkt met partners in het sociale en medische domein om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder uit te dragen en te laden binnen de regio.

“Dit is voor ons een constant doorlopend traject, we willen laten zien dat het echt anders kan en dat de benadering van Positieve Gezondheid de kwaliteit van leven voor inwoners verbetert tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Als organisatie hebben we onze positie bepaald door te zeggen dat we een faciliterende inspirator zijn en dat we ons ook zo gaan gedragen naar de buitenwereld door het ook zelf te gaan doen.”

Volgens Ad is het belangrijk om Positieve Gezondheid levendig te houden en het gedachtegoed verder te verspreiden over Nederland. Daarmee voelen Ad en WZTG zich verantwoordelijk voor een gezond zorg- en welzijnsstelsel. Het is duidelijk dat zij daaraan een flinke steen willen en zullen bijdragen.

Om ons huidige zorgstelsel daadwerkelijk te veranderen, zullen meer organisaties in de voetsporen van WZTG dienen te treden. Alleen door Positieve Gezondheid een prominente plek binnen de organisatie te geven, kan de gewenste beweging – met zijn allen anders denken over gezondheid en ziekte – op gang worden gebracht. Op die manier bouwen we samen aan een positief gezonde samenleving.

BeBright ziet het succes bij het inbedden van Positieve Gezondheid in organisaties groeien wanneer managers en directieleden hun rol pakken en actief betrokken zijn bij het vormgeven en uitdenken van de best passende weg binnen hun eigen organisatie. Hoe die weg te ontdekken? Wij helpen u daarbij. Urmila Gangaram Panday gaat er graag met u over in gesprek

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.