Diagnose Transformatie bundelt kennis en kunde rondom transformaties, innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg om met elkaar te kunnen delen. Belangrijk onderdeel is de zoektocht naar succesvolle en minder succesvolle transformaties, zowel in binnen- als buitenland. Wat zijn succesfactoren? Wat zijn de belangrijkste leerlessen? Dáár kunnen we van leren. In een serie van vijf blogs geven we een kijkje in enkele transformatiecases uit Diagnose Transformatie. Deze keer zoomen we in op de transformatie van Bernhoven.

Bernhoven: van productie-georiënteerde zorg naar patiëntgerichte zorg

Bernhoven is een ziekenhuis met een hoofdvestiging in Uden, een polikliniek in Oss en levert in Veghel zorg dichtbij. Bernhoven ontstaat op 1 januari 2000 uit een fusie van het Sint-Anna Ziekenhuis te Oss en het Sint-Joseph Ziekenhuis te Veghel. In 2013 betrekt Bernhoven de nieuwbouw op de locatie Uden.

Nieuwe positionering

Met het betrekken van de nieuwbouw in 2013 in Uden bepaalt Bernhoven ook opnieuw haar positionering: in 2016 wil zij het meest mensgerichte ziekenhuis van Nederland zijn. De missie luidt dan als volgt: samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Bernhoven zet vervolgens om verschillende redenen een nieuwe strategie in. Zo wil zij onder andere volwaardige ziekenhuiszorg behouden voor de mensen in de regio, de continuïteit van Bernhoven borgen en de nieuwe locatie in Uden als vruchtbare bodem gebruiken om de toekomstige strategie van het ziekenhuis vorm te geven waarbij de patiënt leidend is.

Een maatschappelijk verantwoorde strategie

Sinds 2015 werkt Bernhoven met het programma Droom aan waardegedreven zorg waarbij de patiënt een belangrijke regiefunctie heeft en de zorg zich uitstrekt over de gehele regio. Hiermee wordt verantwoordelijkheid genomen voor de steeds verdere stijgende zorgkosten en is toekomstbestendige zorg voor de regio een feit. Het transformatieprogramma van Bernhoven omvat een transformatie van de gehele organisatie, beginnend met een nieuwe strategie gericht op het verbeteren van de kwaliteit en het reduceren van volume. Bernhoven maakt daarmee de transitie van productie-georiënteerde zorg naar patiëntgerichte zorg, een paradigma shift die vraagt om een andere mindset.

Randvoorwaarden voor succes

De transformatie van Bernhoven geeft inzicht in diverse randvoorwaarden voor succes. Een eerste grote stap vooruit was de samenwerking met zorgverzekeraars. Het principe zinnige zorg was de basis voor het maken van meerjarenafspraken met CZ en VGZ. Daarnaast begint een groep medisch specialisten en managers in 2014 met nadenken over de kwaliteit van de zorg. Hieruit ontstaan meer dan honderdkwaliteitsinitiatieven met de potentie tot betere zorg tegen lagere kosten. Deze initiatieven zijn de drijvende kracht achter de fundamentele verandering. Een andere cruciale voorwaarde voor succes was het ontwikkelen van een cultuur die transitie toelaat. Coöperatie en communicatie met elkaar vanuit dezelfde gezichtspunten stond centraal in een driedaags cultuurprogramma die alle medewerkers vanaf 2015 hebben gevolgd.

Toekomst

Wat betreft de toekomst werkt Bernhoven komende jaren naar twee doelstellingen toe. Zo wordt er hard gewerkt aan de toekomstige invulling van de chronische zorg in de regio en daarnaast werkt men aan financiering van de zorg voor de toekomst door per zorgmodel te kijken naar de kwaliteitsprikkels.

Meer informatie?

In deze serie van vijf blogs gaan we de volgende keer in op de transformatie van Gesundes Kinzigtal. Al eerder meer weten? Kijk dan op www.diagnosetransformatie.nl of bestel de publicatie hier.