< naar blogoverzicht

Diagnose Transformatie: Gesundes Kinzigtal transformeert naar integrale populatiegezondheid

2018-06-29 16:01:50 / by bebright

Diagnose Transformatie bundelt kennis en kunde rondom transformaties, innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg om met elkaar te kunnen delen. Belangrijk onderdeel is de zoektocht naar succesvolle en minder succesvolle transformaties, zowel in binnen- als buitenland. Wat zijn succesfactoren? Wat zijn de belangrijkste leerlessen? Dáár kunnen we van leren. In een serie van vijf blogs geven we een kijkje in enkele transformatiecases uit Diagnose Transformatie. We gaan van start over de grens met Gesundes Kinzigtal, een samenwerkingsnetwerk gericht op integrale populatiegezondheid.

Gesundes kinzigtal: transformatie naar integrale populatiegezondheid

Gesundes Kinzigtal (Gezond Kinzigtal) staat voor een multidisciplinair samenwerkingsnetwerk in de Duitse regio Kinzigtal. 160 zorg- en welzijnsorganisaties richten zich gezamenlijk op integrale populatiegezondheid van de inwoners. De initiatiefnemers geloven dat zelfmanagement door burgers, cliënten en patiënten in combinatie met een intensivering van preventieprogramma’s en gezondheidspromotie, leidt tot een betere populatiegezondheid. Dit levert een aanzienlijke besparing op. De rode draad is de Triple Aim: de individueel ervaren zorg verbeteren, daardoor de gemiddelde gezondheid van de populatie verbeteren en de groei van zorgkosten per verzekerde inwoner verlagen.

Het initiatief is het geesteskind van drie partijen die zich realiseerden dat alleen door samenwerking met alle partijen de zorg duurzaam verbeterd kon worden. Drie organisaties met een sterke drang naar vernieuwing: een netwerk van lokale artsen (MQNK), de regionale verzekeraar AOK Baden-Wuerttemberg en initiatiefnemer en integrator OptiMedis AG.

Starten bij laaghangend fruit en daarna uitbreiden

Belangrijke elementen van Gesundes Kinzigtal zijn zelfmanagement, preventie, patient-centered care en een digitaal EPD als netwerksysteem. Belangrijke onderdelen van het programma zijn het persoonlijke behandelplan, gedeelde besluitvorming, casemanagement en de juiste zorg op het juiste moment.

Er zijn ruim 20 initiatieven waarin burgers kunnen participeren. Bij de start van Gesundes Kinzigtal ging het vooral om initiatieven die snel resultaat opleverden. Bijvoorbeeld bewustzijn creëren over verwijskosten van huisarts naar ziekenhuis, waardoor de kosten direct daalden met 0,6 procent. In het begin lag de focus op het behalen van gezondheidswinst bij ernstig zieke mensen omdat die de noodzaak voelden iets aan hun gezondheid te doen. Later verschoof de focus meer richting preventie: gezonde mensen gezond houden.

Belang van communicatie en een verbindende regionale identiteit

Ondanks het grote aantal betrokkenen bij Gesundes Kinzigtal hoeven niet alle 500 zorgverleners dagelijks met elkaar samen te werken. Om iedereen met elkaar te verbinden is communicatie van groot belang. Zo worden netwerkmeetings en workshops georganiseerd, maar zijn er ook digitale cursussen en is Gesundes Kinzigtal actief op social media. Bovendien kennen veel van de artsen elkaar persoonlijk. De gemeenschappelijke regionale identiteit en nabuurschap verbindt zorgverleners, patiënten en burgers met elkaar.

Zeven leerlessen

  1. De Triple Aim is een bruikbaar en effectief instrument als de zorgverleners een deel van de kostenombuiging ontvangen: shared savings.
  2. Gezamenlijk eigenaarschap tussen een integrator (Optimedis AG) en lokale zorgverleners zorgt voor een unieke combinatie van klinische kennis, praktische competenties en ondernemerschap.
  3. Voor een succesvolle start is een toereikende investering nodig, tenminste de eerste drie jaar, die zich daarna terugverdient in shared savings.
  4. Een verandering in denken over gezondheidszorg, gericht op preventie en communities en patiëntactivatie, is cruciaal voor duurzame zorg.
  5. Gedeelde waarden en een gemeenschappelijke ambitie en visie zijn de basis voor vertrouwen.
  6. ICT en datagedreven management creëren transparantie en focus met benchmarking.
  7. Populatiebekostiging en shared savings gericht op Triple Aim doelstellingen zorgen voor een gemeenschappelijk doel en succesvolle samenwerking met de lokale verzekeraar. Cruciaal is inzet van data voor het meten en sturen van uitkomsten voor de contracten.

Meer transformatie?

In deze serie van vijf blogs gaan we de volgende keer in op de transformatie van Bernhoven. Al eerder meer weten? Kijk dan op www.diagnosetransformatie.nl of bestel de publicatie hier. Of neem contact op met Philip Idenburg.