BeBright ondersteunt Roche in het zetten van stappen naar geïntegreerde en digitaal ondersteunde diabeteszorg bij twee ziekenhuizen. Diabetes heeft een grote impact op het leven van een diabetespatiënt, de zorg en de samenleving. Het aantal diabetespatiënten neemt nog steeds toe. Voor hen is het van groot belang om inzicht te hebben in het effect van voeding, beweging en andere leefstijlfactoren op hun glucoseniveaus. Momenteel wordt de eerste fase van implementatie binnen de ziekenhuizen opgestart. De geboden technologische oplossing is gericht op zowel de patiënt, de medisch specialist en de diabetesverpleegkundige.

Technologie slechts een enabler in transformatie van diabeteszorg
De transformatie naar integrale persoonlijke diabeteszorg vraagt niet alleen om het implementeren van technologie. Het volledige zorgproces ondergaat een transformatie. In het programma bij de ziekenhuizen is expliciet aandacht voor:

  • Bevorderen van eigen regie en zelfmanagement van patiënten
  • Transformatie van het zorgproces
  • Ontwikkelen van een passend business- en financieringsmodel
  • Implementatie en doorontwikkeling van technologie

Met een kort-cyclische aanpak wordt in een drietal werkgroepen in sprints toegewerkt naar de herinrichting van zorg waarbij de patiënt centraal staat. De werkgroepen richten zich op de technologische ontwikkeling, het businessmodel en de bijbehorende financiering, en het zorgtransformatie proces waarin aandacht is voor value based healthcare en juiste zorg op de juiste plek. In het voortraject is de uitgangssituatie in de ziekenhuizen in kaart gebracht middels interviews met betrokkenen en een verdieping op de patiënt journey. Het programmaplan is in samenwerking met de ziekenhuizen opgesteld. Roche verkent de mogelijkheden om geïntegreerde en digitaal ondersteunde diabeteszorg verder te ontwikkelen en in meerdere ziekenhuizen in te zetten

Voor meer informatie over het traject kunt u contact opnemen met Daniel Mogendorff  of Arjo Mans.