“Het mooie is dat we nu steeds meer signalen terugkrijgen dat mensen uit ons netwerk zien dat we aan het veranderen zijn: betere trainingen, meer inhoudelijke co-creatie met partners, maar ook de aankondiging van ons House of Procurement. Dat is al meer dan 30.000 keer bekeken!”
Jeroen Harink, directeur Nevi

Begin 2018 startte Nevi haar heroriëntatie voor een nieuwe koers. Deze nieuwe koers moest zorgen voor continuïteit en omvorming naar een eigentijdse, moderne vereniging. Dat wil zeggen, een organisatie die wendbaarder en toekomstbestendiger is. De vereniging wilde bovenal relevant blijven voor inkoopprofessionals, de organisaties waar zij werken én de maatschappij. BeBright ondersteunde Nevi de afgelopen twee jaar bij het bepalen van de koers én de realisatie van de nieuwe koers. We spraken Jeroen Harink over dit traject. Jeroen was in het verleden bestuurslid van Nevi, en is het afgelopen jaar teruggekeerd als directeur van Nevi.

Jeroen Harink, directeur Nevi

De nieuwe koers van Nevi

“Er zijn, anders dan in het verleden, duidelijkere keuzes gemaakt. Niet alleen: “dit gaan we wel doen”, maar ook: “dit gaan we niet meer of anders doen.” Zo hebben we bijvoorbeeld besloten het merk Purspective uit de markt te halen. Dat speelde al jaren, en was een gevoelig iets geworden”

Het eerste jaar heeft Nevi opnieuw gekeken naar haar bestaansrecht en zichzelf de vraag gesteld op welke manier Nevi waarde kan toevoegen voor individu, organisatie en maatschappij. Middels co-creatie sessies met leden én niet-leden, analyses en enquêtes zocht ze naar aansluiting bij behoeftes uit de markt. Naast antwoord op de vraag waar Nevi goed is in én waar ze het verschil in kan maken, leverde deze aanpak ook draagvlak op bij de achterban en waardevolle netwerkmomenten vanuit een gedeelde passie voor het vak.

De nieuwe koers kenmerkt zich door duidelijke keuzes voor:

 • De why en de kernactiviteiten van Nevi (zie kader onderaan)
 • Focus op de primaire doelgroep van inkoop- en supplymanagementprofessionals en organisaties in Nederland, (waar nodig volgen ze hen naar het buitenland)
 • De organisatiefilosofie op basis van vereniging 3.0: open netwerk gericht op zelfde doel, samen met partners, voor leden en niet-leden
 • Een heldere merkstrategie met alle activiteiten onder één vernieuwd sterk merk
De nieuwe koers in de praktijk

“In het begin moesten we best een beetje wennen. Het was nog vrijblijvend en oppervlakkig. Maar nu gaat iedereen ook na een langere sprintmeeting met veel energie naar huis.”

Het tweede jaar is er op een agile en zeer-output gericht aanpak gewerkt aan de realisatie van de koers. Middels 10 strategische clusters werkte Nevi aan het realiseren van de nieuwe koers. Ook hier was kiezen weer belangrijk: welke initiatieven zijn het allerbelangrijkst voor 2019-2021? En welke kunnen geparkeerd worden voor een later moment? Voor elk strategisch cluster is er een trekker, die met het MT de strategische doelen bepaalt in lijn met de gekozen koers. Vervolgens is hij of zij met een eigen team van mensen binnen en buiten Nevi aan de slag gegaan in korte sprints van 6-8 weken om de gewenste resultaten te boeken. Elke sprint start dan wel stopt met een gemeenschappelijke sprintmeeting, waarbij de teams de leerlessen van de vorige sprint delen en uitgedaagd worden om ambitieuze realistische subdoelen te formuleren voor de volgende sprint. De belangrijkste vragen daarbij zijn telkens vrij simpel: wat merken de inkopers en de medewerkers van jouw initiatief en hoe meten we de voortgang richting het gewenste eindresultaat? Een stand-up weekmeeting helpt daarnaast om elkaar te inspireren, de hulpvraag te stellen en elkaar scherp te houden.

“Als ik terugkijk dan was onze aanpak erg effectief: met vele kleine stapjes een gigantisch resultaat neergezet. Als je een koers wilt realiseren, moet je wel op alle niveaus schakelen: mensen, systemen, governance tot en met de koffie op de tweede verdieping!”

Bij de strategie realisatie zijn er een paar belangrijke randvoorwaarden ingevuld. Zo is er gestart met het Nevi procesmodel: wat zijn de processen en kerntaken om de missie te realiseren en hoe werken we samen. Nadat de processen helder waren, is de vraag gesteld hoe deze het best georganiseerd konden worden. Dit resulteerde zowel in een nieuwe organisatie inrichting als een andere governance aanpak. Ook de systemen spelen een belangrijke rol, zoals website en de BI-omgeving. Deze worden omgebouwd om bijvoorbeeld ook het platform van tools te kunnen bieden. Belangrijk als nieuw businessmodel in de nieuwe koers.

Bovendien is het leiderschap van Nevi versterkt met een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling in het managementteam voor commercie en delivery. Door te werken aan een cultuur waar mensen scherp op de inhoud zijn en elkaar opzoeken om van waarde te zijn voor het netwerk, zijn de eilanden binnen de organisatie grotendeels verdwenen en werkt iedereen vanuit 1 Nevi.


Een aantal leerlessen die bepalend zijn geweest voor het succes:
 1. Neem strategische heroriëntatie serieus. Hanteer collaboratieve werkvormen en betrek alle stakeholdergroepen.
 2. Verifieer het (oorspronkelijke) bestaansrecht van de organisatie en vind nieuwe behoeften; ook bij niet-leden/niet-klanten. Benoem in een zo vroeg mogelijk stadium de “why” van de organisatie in relatie tot zijn stakeholders.
 3. Het valt of staat bij het leiderschap van de organisatie. Investeer in eigenaarschap van betrokken medewerkers vanaf de start.
 4. Groepeer de waardeproposities van de organisatie in (maximaal 7) herkenbare productgroepen.
 5. Maak ruimte voor innovatie én vereenvoudiging: durf ook te stoppen. Bepaal welke activiteiten beter met partners ingevuld kunnen worden.
 6. Geef door doordachte interventies continu aandacht aan zowel de bovenstroom (inhoud) als ook de onderstroom (wat mensen denken, vinden en voelen).
 7. Zorg ervoor dat de strategie realisatie voor iedereen te monitoren is. Daarbij helpt een aanpak die agile en output gericht is.
 8. Geef de beweging een naam. Communiceer tussentijds en vernieuw de communicatie in vorm en inhoud.
Van traditionele vereniging naar moderne, eigentijdse vereniging

Nevi is ver op weg om van een traditionele vereniging te veranderen in een moderne, eigentijdse vereniging. Daarbij halen ze niet alleen nu de resultaten, maar zijn ze ook wendbaarder geworden. Door veranderingen blijvend op te pakken als een lerende organisatie, worden nieuwe ontwikkelingen snel opgepakt. Zo had Nevi binnen een paar weken na de eerste Covid-19 maatregelen een aanzienlijk online aanbod in de etalage staan, zodat inkoopprofessionals zich vanuit huis kunnen blijven ontwikkelen én geïnspireerd worden door vakgenoten hoe zij met de huidige situatie omgaan. Juist in deze tijd bewijst het sterke netwerk haar meerwaarde.

“BeBright heeft de mensen en de aanpak om onze organisatie te begeleiden bij een strakke implementatie van de nieuwe koers. Zij hielden de vaart erin, en leerden ons op een snelle en productieve manier om zelf veranderingen te implementeren.”

Bent u benieuwd naar de resultaten van Nevi of wilt u meer weten over strategie ontwikkeling en strategie realisatie? Neem contact op met Monique Philippens of Arjo Mans.

 

Nevi is de vereniging van inkoop en supply management. Nevi is er om het inkoop naar een hoger niveau te brengen voor individu, organisatie én de maatschappij. De vereniging biedt daartoe een aantal diensten zoals:

 • Kennisdeling via online en fysieke netwerkactiviteiten
 • Praktijkgerichte trainingen
 • Erkende opleidingen met diploma
 • Vernieuwende tools ter ondersteuning van het inkoopproces

De inkomsten vloeien direct terug in de ontwikkeling van het vakgebied. Zo investeert Nevi in onderwijs en onderzoek (bijv. middels leerstoelen), en initieert en participeert zij in maatschappelijke programma’s (Bijv. als coördinator in Nederland van SDG 12; verantwoorde consumptie en productie). De Nevi community bestaat uit ruim 12.000 inkoopprofessionals die elkaar vinden bij Nevi.