Als coöperatieve en maatschappelijke bank heeft Rabobank Zaanstreek het initiatief genomen om gezamenlijk met inwoners, ondernemers, gemeenten, instellingen te komen tot een maatschappelijke agenda voor de Zaanstreek. Hierbij zijn kansen en uitdagingen voor het versterken van welzijn en welvaart in kaart gebracht en geprioriteerd. Er is actief gekeken waar betrokkenen een logische rol in bestaande of te ontwikkelen initiatieven kunnen nemen.

Samenwerken en groter denken

De omgeving van de Zaanspreek spreekt tot de verbeelding. Met in het oog springende monumenten zoals de Zaanse Schans en de Verkade fabriek, is de Zaanstreek een gebied met een rijke historie en een sterke identiteit, dichtbij de stad Amsterdam en als onderdeel van de gelijknamige Metropool Regio (MRA). De regio kent een sterke economische groei die kansen biedt voor werkgelegenheid. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen op het vlak van wonen, mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. Bij de totstandkoming van de maatschappelijke agenda werd de Zaanstreek getypeerd als gebied waar het wemelt van projecten en bedrijven die potentie hebben. Dat hebben wij ook kunnen constateren. Typisch Zaans is evenwel dat projecten en bedrijven vooral kleine stappen maken en vooral naar binnen lijken te zijn gekeerd. Beter samenwerken en groter denken biedt mogelijkheden om, meer dan nu het geval is, naar de toekomst toe een eigen richting te ontwikkelen.

Een gedragen maatschappelijke agenda

Binnen deze context heeft Rabobank Zaanstreek BeBright gevraagd om samen met leden, klanten, medewerkers en belanghebbenden de belangrijkste maatschappelijke kansen en uitdagingen in kaart te brengen. Wat gebeurt er al, wat kan eventueel versterkt worden en welke initiatieven zouden nog gestart moeten worden. Vanuit een scan en toekomstperspectief is de bank in dialoog gegaan met betrokken inwoners, ondernemers, woon-, zorg- en onderwijsinstellingen, gemeenten, de eigen leden en raad van commissarissen om te komen tot een gedragen maatschappelijke agenda. Niet alleen voor henzelf, maar vooral voor de Zaanstreek. Opvallend is dat er al heel veel initiatieven lopen. Er is dan ook weinig noodzaak om veel nieuwe initiatieven te starten, maar vooral de wens om een aantal bestaande initiatieven uit te breiden en versterken.

Aan de slag!

Uit het proces zijn twintig vraagstukken geïdentificeerd die te plaatsen zijn onder de volgende zes generieke uitdagingen:

  • Stimuleren van bedrijvigheid en vernieuwing
  • Verduurzamen van wonen en werken
  • Realiseren van duurzame veilige mobiliteit
  • Voor iedereen een fijne plek om te wonen, werken en leven
  • Bevorderen van een gezonde leefstijl
  • Iedereen onderdeel laten zijn van de gemeenschap

De vraagstukken zijn nader geprioriteerd op basis van behoeften, urgentie, haalbaarheid en impact. Komend jaar ligt de focus op initiatieven die te maken hebben met leefstijl, duurzaam wonen, het verbeteren van kwaliteit van de woningvoorraad, en het versterken van innovatievermogen van ondernemingen.

Op het vlak van duurzaamheid, wonen en leefbaarheid en zorg en welzijn gebeuren al veel mooie dingen. Er zijn talloze initiatieven die ondersteuning verdienen om te groeien en daarmee meer effect kunnen krijgen. Op het vlak van duurzaamheid valt te denken aan SAENZ, Zaanse Energie Koöperatie, Duurzaan.nl en Zaanse Groene. Voor wonen en leefbaarheid vormen MAAK.zaanstad, De ZaanZapper, Platform aan de Zaan voorbeelden van bestaande initiatieven. Het onderwerp leefbaarheid en zorg kent reeds initiatieven als (Z)aan aan de wandel, Zaankanters voor elkaar, Meedoen Zaanstad.

Meer weten?

Neem contact op met Daniel Mogendorff als u meer wilt weten over de ontwikkeling van de maatschappelijke agenda in het kader van Zaanstreek voor elkaar. Neem contact op met Ellis Boerkamp over het ontwikkelen van een maatschappelijke agenda voor uw organisatie en het versterken van regionale samenwerking