< naar blogoverzicht

Diagnose Transformatie: niet alleen innovatie, maar ook transformatie

2018-04-16 17:57:22 / by bebright

Onze westerse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit zonder dat de kosten de pan uitrijzen, terwijl de zorgvraag wel toeneemt? Hoe krijgen we werkelijk tijd om samen met mensen een passend antwoord te vinden op hun zorg- of ondersteuningsvraag? En hoe gaan we om met de huidige werkdruk en de schaarste aan zorgpersoneel?

Met Diagnose Transformatie hebben we samen met vele anderen een reis afgelegd. Die reis begon twee jaar geleden met de vraag waarom transformaties op sommige plekken wél lukken en op andere niet, terwijl elke organisatie dezelfde systeembelemmeringen kent. Er zijn nieuwe technologieën die de zorg persoonlijker, preventiever, predictiever en participatiever maken. De mens zal centraal staan, niet de patiënt. En we zetten steeds meer in op het voorkomen van ziekte, in plaats van het behandelen ervan. Een droom die alleen werkelijkheid gaat worden als niet alleen innovatie, maar ook transformatie plaatsvindt.

Met een groot netwerk van experts onderzochten wij vele nationale en internationale transformaties. Wat waren succesfactoren? Wat zijn de gemene delers en verschillen? Wat zijn de belangrijkste leerlessen en valkuilen? Welke tools hebben deze organisaties gebruikt? Dáár kunnen we van leren. Onze bevindingen hebben we gebundeld in deze publicatie om diegenen die het voortouw willen nemen in een transformatie te ondersteunen met de kennis en ervaring van grensverleggers die hen zijn voorgegaan.

 

Diagnose Transformatie is geïnitieerd door:

 

En mogelijk gemaakt door vier strategische partners:

Needs & enablers for change

De veranderende maatschappelijke context en zorgbehoeftes vragen om innovatie, nieuw zorgaanbod en oplossingen. Die oplossingen moeten de kwaliteit van de zorg op pijl houden en zorgdragen voor toegankelijkheid en betaalbaarheid. Technologie in de volle breedte zal daarbij een belangrijke rol spelen. Technologische oplossingen vormen de basis voor sociale en procesinnovaties en kunnen zorgverleners en patiënten helpen op een andere manier te werken. Technologie is daarbij een enabler voor zorginnovaties en geen doel op zich.

Solutions for change

Om de zorg op een hoog niveau te houden en vruchten te plukken van de technologische mogelijkheden, moeten we zorg en ondersteuning zo inrichten dat iedereen deze ontvangt op de gewenste manier. Gezondheidsmanagement staat voorop. Dit betekent zorg waarin het individu centraal staat, maar ook zorg waar een balans is tussen kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid van de zorg en welzijn van zorgverleners. Hierdoor ontstaat een bestendig en duurzaam systeem gericht op kwaliteit en op basis van outcome- in plaats van output-financiering.

 

 

Geen innovatie maar transformatie

Om het geschetste toekomstbeeld daadwerkelijk te realiseren, zijn incrementele veranderingen in bestaande zorgprocessen en werkwijzen niet meer genoeg. Nieuwe oplossingen zijn nodig binnen maar ook over de grenzen van zorgorganisaties. Innoveren en transformeren gaan beide over veranderen en vernieuwen. Innovaties zijn vernieuwingen die plaatsvinden binnen bestaande structuren, transformatie is een fundamentele, vaak onomkeerbare, verandering in visie en werkwijze van een organisatie.

Op basis van ons onderzoek naar succesvolle en minder succesvolle transformaties zijn wij tot een transformatiemodel gekomen die de fases beschrijft waar een organisatie in transformatie doorheen gaat: de Transformatie Twister. Ook zijn er zeven thema’s die telkens weer als een rode draad terugkomen:

 

Transformatie Toolkit

Om zelf ook aan de slag te gaan, hebben wij een Transformatie Toolkit samengesteld. Dit is een overzichtvan belangrijke vragen in iedere fase van het transformatieproces, ingedeeld per thema. Daar horen concrete tools bij die ingezet kunnen worden om het proces te ondersteunen. Denk hierbij aan complexiteitsanalyse, AEM-Cube, storytelling, design thinking, scenario- en plateauplanning, Innovation Maturity Model, etc.

Transformatie in de praktijk

Voor onze studie hebben we de cases geselecteerd omdat er bij al deze organisaties sprake was van een fundamentele verandering in visie en werkwijze. Zij creëren nieuwe doelstellingen, waarden, structuren, cultuur en gedrag. Daarmee creëren zij een nieuwe orde en laten de oude los. We hebben deze cases bestudeerd en beschreven aan de hand van de Transformatie Twister en de eerder genoemde thema’s.

 

Bernhoven
Een ziekenhuis dat transformeert van productiegerichte naar patiëntgerichte zorg door de volumeprikkel om te buigen naar een kwaliteitsprikkel wat leidt tot waardegedreven zorg.

Siza
Een organisatie voor mensen met een beperking die transformeert naar een vanuit waarden en inhoud gedreven organisatie en daarbij écht uitgaat van wat cliënten willen.

Vincent van Gogh Instituut
Een ggz-instelling die transformeert van een naar binnen gericht blackbox instelling naar een open, samenwerkende en persoonsgerichte zorginstelling.

Gesundes Kinzigtal
Een multidisciplinair samenwerkings-netwerk in de Duitse regio Kinzigtal met 160 organisaties die zich gezamenlijk richten op integrale populatiegezondheid van de inwoners.

Mercy Virtual Care Center
Een Amerikaans ziekenhuis dat transformeert naar een ziekenhuis dat volledig focust op mensen zoveel mogelijk thuis te behandelen en te monitoren.

 

Meer weten?
Voor meer informatie bezoek www.diagnosetransformatie.nl
U kunt het boek bestellen op managementboek
Samenvatting downloaden

 

Wilt u zelf aan de slag met transformatie? Dan kunt u contact opnemen met Philip Idenburg via philip.idenburg@bebright.eu of Monique Philippens via monique.philippens@bebright.eu.