Arjo_website_kleur-bebright

Lea bouwmeester

Over mij

Wat mij drijft is mensen een stem geven die van nature niet de sterkste positie hebben. Ook het zoeken naar verbetering, verbinding en vernieuwing zijn drijfveren voor mij. Ik geloof dat door het stellen van de juiste vraag en de toepassing van mensgerichte technologie de positie van mensen versterkt kan worden.

Mijn kennis en ervaring 

De afgelopen 15 jaar werkte ik als directeur, voorzitter en toezichthouder in de verschillende onderdelen die onze zorgsector rijk is. Als Tweede Kamerlid was ik 10 jaar lang expert op zorgstelsel-brede onderwerpen. Wat ik het leukst vond als kamerlid was de verbinding leggen tussen concrete vragen van mensen uit de samenleving en antwoorden op politiek bestuurlijk niveau. De opgedane kennis vanuit stelsel, financiering, organisatie en maatschappelijke trends wil ik inzetten om een waardevolle bijdrage te leveren aan de transformatie van de zorg. Het gaat mij hierbij enerzijds om investeren in gezondheid en vitaliteit van de samenleving en anderzijds om het vormgeven van passende zorg die door inzet van digitale middelen de rol van de patiënt in zijn omgeving kan vergroten.

Ik ben trots op… 

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.
Ik geloof in de kracht van samenwerken op basis van empathie. Door begrip voor de beleving van een ander, kan je samen verder komen. Op basis van deze uitgangspunten heb ik diverse strategische samenwerkingsverbanden opgezet die tot concrete maatschappelijke impact hebben geleid. In mijn rol als adviseur bij BeBright bouw ik samen met de kennis, expertise en drive van mijn collega’s hier op voort om zorgvernieuwing te realiseren.  

 

Mijn uitgelichte projecten

Wegwijs in de bekostigingsjungle van de zorg

Wegwijs in de bekostigingsjungle van de zorg

Zorg en ondersteuning zijn georganiseerd in verschillende domeinen (Wmo, Wlz, Zvw), kennen verschillende inkopende partijen (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars), zijn geschoeid op een verschillende sturingsfilosofie en worden binnen verschillende geografische...