Arjo_website_kleur-bebright

Lea bouwmeester

Over mij

Wat mij drijft is mensen een stem geven die van nature niet de sterkste positie hebben. Ook het zoeken naar verbetering, verbinding en vernieuwing zijn drijfveren voor mij. Ik geloof dat door het stellen van de juiste vraag en de toepassing van mensgerichte technologie de positie van mensen versterkt kan worden.

Mijn kennis en ervaring 

De afgelopen 15 jaar werkte ik als directeur, voorzitter en toezichthouder in de verschillende onderdelen die onze zorgsector rijk is. Als Tweede Kamerlid was ik 10 jaar lang expert op zorgstelsel-brede onderwerpen. Wat ik het leukst vond als kamerlid was de verbinding leggen tussen concrete vragen van mensen uit de samenleving en antwoorden op politiek bestuurlijk niveau. De opgedane kennis vanuit stelsel, financiering, organisatie en maatschappelijke trends wil ik inzetten om een waardevolle bijdrage te leveren aan de transformatie van de zorg. Het gaat mij hierbij enerzijds om investeren in gezondheid en vitaliteit van de samenleving en anderzijds om het vormgeven van passende zorg die door inzet van digitale middelen de rol van de patiënt in zijn omgeving kan vergroten.

Ik ben trots op… 

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.
Ik geloof in de kracht van samenwerken op basis van empathie. Door begrip voor de beleving van een ander, kan je samen verder komen. Op basis van deze uitgangspunten heb ik diverse strategische samenwerkingsverbanden opgezet die tot concrete maatschappelijke impact hebben geleid. In mijn rol als adviseur bij BeBright bouw ik samen met de kennis, expertise en drive van mijn collega’s hier op voort om zorgvernieuwing te realiseren.  

 

Mijn uitgelichte projecten

Jeroen Geelhoed versterkt het team van BeBright

Jeroen Geelhoed versterkt het team van BeBright

Per 1 oktober versterkt Jeroen Geelhoed als senior manager het team van BeBright. Jeroen heeft in verschillende rollen jarenlange ervaring met zorginnovatie. Na bijna 10 jaar als hoofd risicodetectie en innovatie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), heeft...

Lea Bouwmeester versterkt het team van BeBright

Lea Bouwmeester versterkt het team van BeBright

Vanaf september 2020 zal Lea Bouwmeester als adviseur en aanjager van zorgvernieuwing het BeBright team versterken. De afgelopen 15 jaar werkte Lea als directeur, voorzitter en toezichthouder in de verschillende onderdelen die onze zorgsector rijk is. Als Tweede...

Zorgverzekeraars stelden 30 regiobeelden op. Hoe nu verder?

Zorgverzekeraars stelden 30 regiobeelden op. Hoe nu verder?

Elke inwoner in Nederland moet toegang hebben tot goede en betaalbare zorg, beschikbaar binnen redelijke tijd en afstand. Zorgverzekeraars dragen een grote verantwoordelijkheid hierin. Het ministerie van VWS heeft hen gevraagd de toekomstige zorgbehoefte en het...