Voor grensverleggers in de zorg, die inspiratie zoeken, organiseert het programma Diagnose Transformatie, een initiatief van BeBright en meerdere partners, in samenwerking met Cognicum een inhoudelijk studiereis naar deVerenigde Staten met als titel: Transforming Healthcare. Tijdens deze reis bezoeken wij in de week van 18 t/m 24 februari inspirerende locaties in de VS, waaronder NASA, de HIMSS17 en de befaamde Mayo Clinic.

De studiereis is onderdeel van het programma ‘Diagnose Transformatie: een toolbox voor grensverleggers in de zorg’. Met Diagnose Transformatie inventariseren wij de belangrijkste trends en (technologische) ontwikkelingen die impact hebben op zowel de Westerse gezondheidszorg als op zorgorganisaties. Wij werken aan een gemeenschappelijke visie over hoe de zorg kan aansluiten bij persoonlijke, participerende, preventieve en predictieve gezondheidszorg voor ieder mens. De weg naar dit toekomstbeeld speelt daarin een belangrijke rol. Het gaat daarbij om vraagstukken als: Hoe zorgen wij dat organisaties strategisch wendbaar kunnen zijn? Hoe vergroten wij het verandervermogen van organisaties? Hoe ga je om met barrières op het gebied van financiering, cultuurverandering en technologie? En hoe geven wij innovatie een plek binnen organisaties in de zorg?

De studiereis Transforming Healthcare heeft als doel leerlessen van succesvolle zorginstellingen en andere sectoren op het gebied van transformaties te delen en te vertalen naar praktische handvatten die een ieder in zijn eigen organisatie kan toepassen. De reis bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verbonden:

  1. Wij starten door te leren van een andere transformerende sector: de ruimtevaart sector. Sprekers van NASA en een bezoek aan het Kennedy Space Center staan de eerste dag op het programma.
  2. Daarna zullen wij een bezoek brengen aan HIMSS: de Zorg ICT conferentie in de Verenigde Staten, dit jaar georganiseerd in Orlando. HIMSS is met ruim 1.200 exposanten, honderden sprekers en ruim 38.000 bezoekers wereldwijd de grootste conferentie en beurs op het gebied van ICT toepassingen in de zorg.
  3. Om het maximale uit het bezoek aan de VS te halen, reizen wij op woensdag 22 februari door naar Minneapolis waar wij referentiebezoeken zullen brengen aan:
  • Penny George Institute for Health and Healing: een nationaal erkend instituut met een holistische aanpak qua gezondheidszorg. Zij focust zich op fysieke, psycho-sociale, emotionele en spirituele behoeften van haar cliënten.
  • Charter House: de Mayo Clinic leefomgeving voor ouderen, waar veel aandacht is voor actieve en onafhankelijke leefstijl.
  • Dan Abraham Living Center: een centrum dat zich oorspronkelijk richtte op gezondheidsprogramma’s voor werknemers, maar nu ook patiënten en inwoners bedient.
  • De vermaarde Mayo Clinic: waar een bezoek aan het innovation center of excellence en een rondleiding door de kliniek op het programma staan.

 

We maken deze reis met een klein gezelschap van maximaal 35 man, voornamelijk grensverleggers in de zorg. Het reisgezelschap is een mooie mix van zorgprofessionals en bestuurders.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met onze programmamanager Diagnose Transformatie Monique Philippens (monique.philippens@bebright.eu), of via de site van Cognicum.