Een goede visie op voeding in verzorgings- en verpleeghuizen is belangrijk om kwaliteit van leven van de bewoners te behouden en/of verhogen. Helaas ontbreekt deze vaak in de praktijk. Voeding maakt een belangrijk deel uit van een gezonde leefstijl en draagt bij aan het voorkomen van ziekten, overgewicht en ondervoeding, herstellen en genezen van ziekten en herstel na operaties. Tevens kan voeding ingezet worden om kwaliteit van leven te verhogen door verbeterde fysieke en mentale weerbaarheid. Steeds meer organisaties houden zich bezig met innovatieve voedingsconcepten in verzorgings- en verpleeghuizen om gezondheid en welzijn van bewoners te bevorderen. In samenwerking met verschillende experts hebben we de belangrijkste elementen van een voedingsvisie voor verzorgings- en verpleeghuizen beschreven.

Vijf elementen van een voedingsvisie

In een voedingsvisie voor verzorgings- en verpleeghuizen zijn vijf elementen van belang. Deze vormen de basis voor iedere visie en kunnen aangepast worden naar de wensen, mogelijkheden en behoeften binnen een organisatie zodat maatwerk geleverd kan worden.

voedingsvisie

Element 1: Positieve gezondheid door het stimuleren van eigen regie

 

voedingsvisie

Element 2: Een gezonde, duurzame en huiselijke eetomgeving voor bewoners, bezoekers en medewerkers

 

voedingsvisie

Element 3: Voeding voor sneller herstel en hoger welzijn

 

voedingsvisie

Element 4: Adequate voedingszorg door screening, monitoring en evaluatie

 

voedingsvisie

Element 5: Educatie voor bewoners en medewerkers      

 

Samen op weg naar de implementatie van een voedingsvisie in verzorgings- en verpleeghuizen

Voeding krijgt steeds meer aandacht in verzorgings- en verpleeghuizen. Maar wat gebeurt binnen uw organisatie op het gebied van bovengenoemde vijf elementen? We dagen ieder verzorgings- en verpleeghuis uit hierover na te denken en het gesprek aan te gaan met medewerkers en bewoners. Laten we samen werken aan het creëren en implementeren van een voedingsvisie in alle Nederlandse verzorgings- en verpleeghuizen om de kwaliteit van leven van bewoners te vergroten.

Meer weten?

Download hier het gehele opiniepaper. Lees meer over de grootste uitdagingen wat betreft voeding in verzorgings- en verpleeghuizen en de vijf elementen van een integrale voedingsvisie.

Meer weten over de voedingsvisie voor verzorgings- en verpleeghuizen? Neem contact op met Irene Mommers.

Ben je op zoek naar een voedingsvisiemodel voor ziekenhuizen? Lees dan hier verder.