Steeds meer ziekenhuizen introduceren hun eigen voedingsconcepten en voedingsinitiatieven waarbij de patiënt centraal staat. Om voeding structureel op de agenda’s in de zorg te krijgen, is echter een integrale voedingsvisie nodig. Een voedingsvisie die verder gaat dan de gezondheidsvoordelen voor patiënten en die tevens inzet op duurzaamheid, scholing en samenwerking. In samenwerking met experts, ontwikkelden we een voedingsvisiemodel voor Nederlandse ziekenhuizen.

Op weg naar een integrale visie

In de praktijk besteden veel ziekenhuizen* aandacht aan voeding. Van een integrale voedingsvisie is echter nog maar in beperkte mate sprake. Alleen een integrale visie zet het onderwerp consequent op de agenda van de zorgprofessionals, bestuurders en managers. Voeding mag niet langer uitsluitend het domein van de diëtist en de facilitaire dienst zijn, maar ook bestuurders, managers, medische professionals, verpleegkundigen en verzorgenden dienen zich ermee bezig te houden. Met als doel het verbeteren van patiëntenzorg, verlagen van de zorgkosten, en het bijdragen aan de gezondheid van ziekenhuisbezoekers en -medewerkers.

Een voedingsvisiemodel voor ziekenhuizen

Op basis van literatuuronderzoek, praktijkvoorbeelden en gesprekken met experts is door Diagnose Voeding & Gezondheid een voedingsvisiemodel ontwikkeld. Het voedingsvisiemodel bestaat uit vijf elementen waaraan strategische uitgangspunten ten grondslag liggen. Hieronder zijn de vijf elementen kort uitgelicht.

 • Element 1: Een prominente rol voor, tijdens en na de behandeling voor voeding
  Het is belangrijk om voeding voor, tijdens en na de behandeling van ziekte een prominente rol te geven, zodat het onderdeel uitmaakt van elke multidisciplinaire behandeling. Voeding kan in potentie namelijk bijdragen aan preventie, behandeling, genezing en herstel van ziektes.
 • Element 2: Bijdragen aan welzijn en herstel door specifieke voedingsconcepten
  Het voedingsaanbod voor patiënt kan vastgelegd worden in een voedingsconcept. Zo’n concept omvat alle aspecten die met voeding te maken hebben, van inkoop tot afvalverwerking. Het kan elementen omvatten als conditieverbetering en verhoging van de eiwitinname van de patiënt, maar ook maaltijdbeleving, smaak en tevredenheid bij patiënten en vermindering van voedselverspilling.
 • Element 3: Een gezonde en duurzame eetomgeving voor medewerkers en bezoekers
  Een gezondere en duurzamere voedselomgeving in én om het ziekenhuis draagt bij aan het stimuleren van een gezondere voedselkeuze voor medewerkers en bezoekers. Daarnaast past een gezond en duurzaam voedselaanbod bij de voorbeeldfunctie van een ziekenhuis.
 • Element 4: Zinnige voedingszorg door screening en monitoring
  Screening identificeert kwetsbare patiënten zodat zij de gewenste (preventieve) voedingsbehandeling krijgen. Monitoring zorgt voor continue regulering, aanscherping en bijstelling van de voeding.
 • Element 5: Kennisdeling onder medewerkers, studenten en organisaties
  Het is cruciaal dat zorgprofessionals over voldoende kennis beschikken en het belang van voeding bij ziekte beseffen, aangezien 95% van de bevolking de arts ziet als een betrouwbare informatiebron van gezonde voeding.
Ieder Nederlands ziekenhuis een integrale voedingsvisie

De aandacht voor gezonde voeding neemt toe. Het voeden van patiënten wordt niet meer enkel als kostenpost of facilitair proces gezien. Toch willen wij ziekenhuizen aanmoedigen kritisch te kijken naar wat er werkelijk gebeurt op de verschillende elementen. De beschreven elementen in het voedingsvisiemodel vormen het vertrekpunt voor het creëren van een voedingsvisie. Start het gesprek daarover en bedenk wat je als ziekenhuis wilt uitdragen. Laten we binnen nu en tien jaar toewerken naar een situatie waarin ieder Nederlands ziekenhuis, naast een gezond voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers een integrale voedingsvisie en heeft waarin voeding de plek heeft die het verdient.

De bevindingen op dit thema zijn verschenen in het nieuwe whitepaper van Diagnose Voeding & Gezondheid: ‘Op weg naar een integrale voedingsvisie voor Nederlandse ziekenhuizen’.

Download hier de verschillende whitepapers van Diagnose Voeding & Gezondheid nu gratis!

Meer weten?
Meer weten over het voedingsvisiemodel? Neem contact op met Irene Mommers. Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van voeding en gezondheid? Wilt u de ontwikkelingen binnen het driejarige programma Diagnose Voeding & Gezondheid niet missen? Benieuwd waar de kansen liggen voor innovaties en doorbraken op dit thema? En hoe we door het versnellen van deze innovaties maatschappelijke impact creëren? Schrijf u dan ook in voor onze nieuwsberichten vanuit Diagnose Voeding & Gezondheid.

*Hoewel dit onderwerp evenveel aandacht verdient te krijgen binnen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT-instellingen) ligt in het whitepaper ‘Op weg naar een integrale voedingsvisie voor Nederlandse ziekenhuizen’ de focus op ziekenhuizen. Uiteraard is het ontwikkelde voedingsvisiemodel van toepassing op een breder spectrum van organisaties en sectoren.