Randall Moore, voormalig CEO van Mercy, sprak tijdens ons Zorgtransformatie congres zeer inspirerend over de transformatie van Mercy tot het eerste virtuele ziekenhuis in de wereld. In Nederland zien we dat steeds meer ziekenhuizen de ambitie hebben om de beweging te maken naar virtual care. De belangrijkste vraag is “maar #hoedan?”

#hoedan: succesvol starten met de beweging naar virtual care
Klein beginnen is makkelijker gezegd dan gedaan. Uitgangspunt voor klein beginnen is starten met de meest complexe en daarmee ook duurste patiëntgroep. Deze patiënten komen vaak in het ziekenhuis en hebben een groot aantal verschillende specialisten aan hun spreekwoordelijke bed. Draaideurpatiënten waar in een groot aantal van de contactmomenten geen medische ingreep plaatsvindt. Zorg voor deze patiënten kan in veel van de gevallen ook heel goed buiten het ziekenhuis verleend worden, bijvoorbeeld met behulp van technologie en door goede regionale samenwerking en afstemming tussen verschillende zorgverleners. Tenslotte kan het virtuele ziekenhuis alleen gerealiseerd worden in samenwerking met alle partijen in de regio zoals huisartsen, paramedici en VVT-instellingen.

Vier concrete stappen naar virtual care
BeBright ontwikkelde in samenspraak met Randall Moore een aanpak met vier concrete stappen: vanuit de grote ambitie klein beginnen en daarna opschalen. Een gedragen visie en ambitie als stip op de horizon geven richting. Concrete stappen in een agile proces voegen continu waarde toe en zorgen in korte sprints voor aantoonbare resultaten en positieve patiëntervaringen.

  1. SELECT – Selecteren van de groep patiënten voor wie het ziekenhuis weinig waarde toevoegt
  2. DEFINE – In kaart brengen van de patiëntreis en zorgpaden, en behoeften en aspiraties identificeren vanuit de domeinen van Positieve Gezondheid
  3. DESIGN –Ontwerpen van het nieuwe proces voor zorg en ondersteuning, waarin uitgangspunt is om de zorg naar de patiënt te brengen in plaats van andersom
  4. ACT – Uitvoeren, meten, leren en optimaliseren van het nieuwe proces, waarin continu waarde toevoegen voor de patiënt centraal staat

Klein beginnen met onderwerpen die veel impact hebben en veel kosten besparen. En daarna snel handelen: na de vier stappen vindt een verbreding plaats naar andere patiëntgroepen. Zo wordt langzaam opgeschaald tot optimale waarde wordt toegevoegd voor elke patiënt, op het juiste moment en op een plek die past.

In gesprek met dr. Randall Moore over virtuele zorg?
Dr. Randall Moore heeft ons tijdens het congres zorgtransformatie van afgelopen maart meegenomen in de reis die Mercy Virtual heeft gemaakt op dit thema. In november is Randall Moore weer in het land om samen met BeBright het concept van virtuele zorg verder te ontwikkelen voor Nederland. Bent u benieuwd naar de details van de aanpak voor virtuele zorg en wilt u graag in gesprek met de autoriteit op dit gebied? Stuur dan een berichtje naar philip.idenburg@bebright.eu en we nemen contact met u op.