In Zorg Enablers geven wij jaarlijks een overzicht van technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg die bijdragen aan het versterken van het innovatievermogen van onze zorgprofessionals en -organisaties. In verschillende blogs belichten we enkele cases uit Zorg Enablers, maar presenteren we ook teasers voor de nieuwe editie. Dit keer Noona, een online dienst voor kankerpatiënten.

Wat is Noona?

Noona is een online dienst die kankerpatiënten de mogelijkheid biedt zelf resultaten vast te leggen en te delen met hun behandelaren. Slimme algoritmen helpen zorgteams bij het identificeren en voorspellen van acute symptomen. Deze informatie van de patiënt verbetert  de veiligheid en effectiviteit van een behandeling en maakt patiëntbewaking efficiënter en zinvol. Er is daardoor meer tijd om te concentreren op juist die patiënten die behoefte hebben aan zorg. Met Noona kunnen zorgprofessionals beter gepersonaliseerde zorg bieden, omdat ze weten welke patiënt een extra afspraak nodig heeft en wie met minder kan.

Hoe is Noona tot stand gekomen?

De aanleiding voor Noona was een brief van een ontevreden borstkankerpatiënte aan het grootste dagblad van Finland. Zij schreef over de slechte bereikbaarheid en communicatie na haar operatie. Na een operatie is communicatie erg belangrijk. Met toenemende patiëntgetallen zijn traditionele communicatiekanalen niet meer voldoende. Er moest een effectievere methode ontwikkeld worden. Het Helsinki University Hospital Comprehensive Cancer Center (HUHCCC) besloot om de communicatie en interactie met patiënten te heroverwegen en te kijken naar digitale systemen om patiënten beter te kunnen bedienen. Samen met Healthcare Design Agency Kaufman werd Noona ontwikkeld.

Wat kunnen anderen leren van de ontwikkeling en implementatie van Noona?

De belangrijkste les is om altijd te beginnen vanuit het patiëntperspectief. Daarnaast is de betrokkenheid van medewerkers cruciaal. Er moet ruimte blijven voor hun professionele ervaring en tijd zijn om veranderingen door te voeren. “Je zult zien dat als je dat doet, er een win-win situatie zal zijn. Patiënten zijn enthousiast en het personeel kan betere zorg leveren op een efficiëntere manier”, aldus Johanna Mattson, medisch directeur van het HUHCCC.

Een klein team van zorgverleners en ict-specialisten startte gesprekken met borstkankerpatiënten over hun behoeften. Een belangrijke uitkomst was de positieve houding over gebruik van digitale communicatie. In het gezamenlijke ontwerp is ervoor gezorgd dat alle professionele en praktische richtlijnen en metingen goed geborgd zijn, juist omdat de resultaten in oncologie op zeer precieze manier nageleefd dienen te worden. De pilot die het HUHCCC daarna startte, was met 800 borstkankerpatiënten een van Europa’s grootste eHealth pilots ooit. De uitkomsten van het project worden nauwkeurig onderzocht, zodat ook elementen als productiviteit worden gemeten en geëvalueerd.

Wat zijn nog eventuele vervolgstappen voor Noona?

De ambitie is om deze manier van communiceren aan alle oncologische patiënten van de kliniek aan te bieden. Daarnaast willen ze het aanbod van Noona verder uitbreiden met psychologische zorg.

Meer technologische innovatie?

Momenteel werken we toe naar de realisatie van Zorg Enablers 2019. Hiervoor zijn wij ook op zoek naar de laatste inzichten en interessante nieuwe innovaties. Laat het ons vooral weten. Al eerder meer weten over technologische innovaties in de gezondheidszorg? Kijk dan op www.zorgenablers.nl of download gratis eerdere versies van Zorg Enablers hier. Of neem contact op met Philip Idenburg of Sjoerd Emonts.