De ambitie van Midwaste, een coöperatieve vereniging van 13 regionale afval- en reinigingsbedrijven, is duidelijk: “Samen met haar leden de circulaire economie tot stand brengen, tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Afval omzetten naar grondstoffen en terugbrengen in de keten: dat is onze kerntaak”.  In 2020 heeft Midwaste deze ambitie samen met haar leden onder begeleiding van BeBright vertaald naar een visie en een helder strategisch meerjarenplan. Een traject met bijzondere leerlessen.

De uitdagingen

Het traject kende twee grote uitdagingen. Allereerst nam door de coronacrisis de werkdruk op de organisatie gigantisch toe. Niet alleen door het digitale werken, maar vooral door disruptieve afvalstromen als gevolg van veranderend consumentengedrag. Daarnaast bevindt de coöperatieve vereniging zich in de kern van een complex speelveld met vele stakeholders. Zij kent een diversiteit aan leden van gemeentelijke diensten tot bv’s, en heeft een centrale rol in meerdere ketens van grondstofstromen.

De aanpak

De kern van de aanpak was co-creatie. Met creatieve fysieke en digitale sessies zijn de leden, externe experts, werknemers, ketenpartners en andere belanghebbenden bij het proces betrokken. Midwaste is een pragmatisch organisatie, daarom hebben we in korte sprints (een agile aanpak) naar het resultaat toegewerkt.

”Ik kijk terug op een heel mooi proces met goede sprints, een proces dat heel goed past bij hoe je wilt zijn als coöperatieve vereniging.” – Nicolet Drukker, secretaris-directeur Avalex (lid Midwaste)

Het resultaat

De nieuwe strategie van Midwaste kenmerkt zich door focus op de kernpropositie ‘regisseur in de keten’, met belangrijke ondersteunende activiteiten zoals informatievoorziening, inkoop, innovatie en netwerk. Voor deze domeinen zijn concrete doelstellingen vastgesteld en projecten gestart. Een mooi voorbeeld zijn de doelstellingen en projecten op het gebied van hergebruik van textiel. Op dit gebied wil Midwaste groeien naar een marktpositie in Nederland.

 

Focus op de kernpropositie ‘regisseur in de keten’

De beweging

Samen met de leden zijn stappen gezet om de coöperatieve vereniging verder te ontwikkelen naar een innovatienetwerk met een voortrekkersrol in de grondstofketens.

“Het was een intensief traject dat we samen hebben gedaan, met de raad van toezicht, met de leden, met de directie én met de medewerkers. Gezamenlijk hebben we gebouwd aan een Midwaste 3.0.” 
Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden (lid Midwaste)

De leerlessen
De volgende leerlessen zijn bepalend geweest voor het succes van het strategie traject:
  1. Neem strategische heroriëntatie serieus. Hanteer collaboratieve werkvormen en betrek alle stakeholdergroepen.
  2. Verifieer het (oorspronkelijke) bestaansrecht van de organisatie en vind nieuwe behoeften; ook bij niet-leden. Benoem in een zo vroeg mogelijk stadium de ‘why’ van de organisatie in relatie tot zijn stakeholders.
  3. Succes valt of staat bij het leiderschap van de organisatie. Investeer in eigenaarschap van betrokken medewerkers vanaf de start.
  4. Groepeer de waardeproposities van de organisatie in (maximaal 5) herkenbare productgroepen.
  5. Maak ruimte voor innovatie én vereenvoudiging: durf ook te stoppen.
  6. Geef continu aandacht aan zowel de bovenstroom (inhoud) als ook de onderstroom (wat mensen denken, vinden en voelen).
  7. Zorg ervoor dat de strategieontwikkeling voor iedereen te monitoren is. Daarbij helpt een aanpak die agile en output gericht is.
  8. Communiceer tussentijds met de leden en vernieuw de communicatie in vorm en inhoud.

 

Benieuwd naar de resultaten van het Midwaste strategietraject of meer weten over visie- en strategieontwikkeling?

Neem contact op met Monique Philippens of Hidde van den Akker.