De coronacrisis heeft de digitalisering van de zorg in een versnelling gebracht. Doorzetten van deze digitale zorgtransformatie is noodzakelijk om de zorg na de pandemie toekomstbestendig te houden. Die beweging stond centraal tijdens de openingsmanifestatie van ICT&health. Vanuit verschillende expertisegebieden werd ingezoomd op elementen van de digitale zorgtransformatie. BeBright leverde meerdere inhoudelijke bijdragen. Blik met ons terug op de belangrijkste inzichten.

Vanuit het AFAS Circustheater in Den Haag trapte dagvoorzitter en BeBright-collega Lea Bouwmeester samen met Diederik Gommers en zo’n 3.500 virtuele bezoekers de online-editie van de ICT&health openingsmanifestatie af. “Wij moeten ons niet meer aanpassen aan het systeem, maar het systeem voor ons laten werken. Zo kunnen we na het zetten van een dikke streep door Covid-19 samen na blijven denken in oplossingen, zoals we dat zijn gaan doen aan het begin van de pandemie. De digitale transformatie gaat ons hierin ondersteunen.” Digitale zorg creëert meer regie voor mensen en patiënten, biedt een gedeeltelijk antwoord op de zorgpersoneelstekorten, vermindert administratieve rompslomp en draagt bij aan het werkplezier.

De doelen spreken vast aan, maar hoe zet je de eerste stap of juist een volgende stap? Gedurende de dag verzorgden zorgorganisaties, systeempartijen, razende reporters en andere koplopers uit de zorg een bijdrage. Voor, door en met mensen uit het veld, van burger en patiënt, tot professionals en innovator. Ook enkele collega’s van BeBright zoomden in op onderdelen van de digitale zorgtransformatie. Er is immers al zo veel kennis beschikbaar, laten we daar slim gebruik van maken. Samen inspireren, leren en creëren!

Gegevensuitwisseling redt mensenlevens

Gegevensuitwisseling zorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Digitale gegevensuitwisseling kan mensenlevens redden en is altijd een opdracht aan bestuurders, beleidsmakers, zorgverleners en ICT’ers”, zo stelt Jeroen Geelhoed. Het is al een hele opgave om digitale uitwisseling binnen de eigen organisatie te realiseren, laat staan tussen twee zorginstellingen met verschillende culturen en achtergronden. Tijdens de sessie van BeBright-collega’s Jeroen Geelhoed en Mart Schoondermark werden praktische tips gegeven uit ongeveer 20 initiatieven, om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat kunnen we leren van deze praktijkervaringen? En wat moet er in de organisatie van zorginstellingen gebeuren om gegevensuitwisseling te bevorderen? Deelnemers deelden ook hun eigen ervaringen om scherper te krijgen waar we op moeten letten als we digitale gegevensuitwisseling willen realiseren. Benieuwd naar Jeroens bijdrage? Kijk deze dan hier terug.

Sleutels voor succesvolle zorgvernieuwing

digitale zorgtransformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe technologieën en toepassingen bieden volop kansen om de zorg te verbeteren. Maar hoe kan technologie bijdragen aan de noodzakelijke transformatie van de zorg? BeBright-collega Sjoerd Emonts ondersteunt organisaties in de gezondheidszorg bij het maken van keuzes en het ontwikkelen van hun digitale strategie en innovatieagenda. Als auteur van de jaarlijkse publicatie Zorg Enablers brengt hij sinds enkele jaren de meest relevante technologische ontwikkelingen voor de zorg in kaart. Aan de hand van concrete tips en leerlessen, zoomde hij in op de belangrijkste sleutels voor het versterken van het innovatievermogen van een zorgorganisatie. Benieuwd naar Sjoerds bijdrage? Kijk deze dan hier terug.

BeBright aan de slag met de digitale zorgtransformatie

Digitalisering is een belangrijke randvoorwaarde om de noodzakelijke transformatie in de zorg te realiseren. Zoals eerder vermeld ondersteunen we momenteel verschillende zorgaanbieders en andere opdrachtgevers bij de realisatie van hun digitale strategie en eHealth-strategie. We zijn in gesprek met veel zorgpartijen om de interoperabiliteit in gezamenlijkheid aan te pakken. Door bij te dragen aan programma’s zoals de Digitale ZorgZandbak, een initiatief van het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit, zetten we samen met innovators, systeempartijen en de overheid in op het nemen van de laatste hordes in digitale zorginnovatie. We ondersteunen regio’s in het vormen van regionale innovatieagenda’s en bestuursstructuren. En met onder meer impactmetingen en maatschappelijke kosten-batenanalyses helpen wij zorgvernieuwers bij het creëren van een helder beeld van de kosten en (maatschappelijke) baten van zorgvernieuwing.

Meer weten?

Meer weten over de digitale zorgtransformatie of zelf graag digitale stappen zetten? Neem dan contact op met: Lea Bouwmeester of Sjoerd Emonts