Zorgtransformatie in tijden van de coronacrisis: een onmogelijke taak voor bestuurders? In drie video’s/podcasts spreken we grensverleggers in de Nederlandse gezondheidszorg. 

Vier jaar geleden startten auteurs Philip J. Idenburg en Monique Philippens met vele dromers, denkers, doeners en durfals de ‘Diagnose Transformatie reis’. Het doel was een antwoord te vinden op de vraag hoe we zorgtransformatie kunnen versnellen. Inspiratie en leerlessen kwamen uit de vele Nederlandse en buitenlandse voorbeelden waar transformatie ondanks regelgeving, bestaande bekostigingssystemen, infrastructuur en kortetermijnbelangen mogelijk blijkt te zijn. Dit mede door een juiste coalitie, visie, lef en doorzettingsvermogen.

Precies twee jaar na de publicatie zijn wij benieuwd wat zorgtransformatie betekent voor deze voorbeelden in het licht van de corona crisis. Immers, belangrijke uitgangspunten zoals lange termijn denken werd afgelopen periode noodgedwongen vervangen voor korte termijn oplossingen. Gezamenlijke besluitvorming vervaagde naar de achtergrond, terwijl crisisteams met mandaat werden opgetuigd. Hoe kun je dan toch vasthouden aan die enorm belangrijke uitgangspunten aan de start van transformatie? Medewerkers in de lead ruimte geven, terwijl top-down maatregelen worden ingevoerd? En nog belangrijker: hoe zetten we met zijn allen de crisis om naar blijvende vernieuwing?

Leiderschap en sturing tijdens corona: Siza

Julianne Meijers (voorzitter Raad van Bestuur Siza) en Rob Hoogma (CEO Academy Het Dorp) delen hun ervaring en leerlessen. Zij kozen ervoor de twee belangrijkste pijlers ‘intensief dialoog’ en ‘inzet van ondersteunende technologie’ in hun aanpak verder uit te bouwen. Naast de dialoog over wie jij bent en wat jij nodig hebt om je leven te leiden, is juist ook het gesprek geïntensiveerd hoe je samen kunt zorgen dat je een prettige plek hebt om te leven en werken. Daarnaast heeft technologie tijdens de corona crisis haar waarde verder bewezen. De zoektocht is nu hoe deze veranderende werkprocessen in het dagelijks werk geïntegreerd kunnen worden. Bekijk hier de hele video!

Dé toolkit voor zorgtransformatie

Voor die bestuurders en zorgprofessionals die aan het roer van de zorgvernieuwing staan, biedt de publicatie ‘Diagnose Transformatie’ ondersteuning om hier met de juiste tools sturing aan te geven. Klik voor meer informatie of bestel het boek direct hier