Op 9 mei aanstaande opent ICT&health haar deuren voor een dag over de toekomst van de zorg. Dat technologie daarin een belangrijke rol speelt, is onmiskenbaar. Maar denken over de toekomst van de zorg gaat verder dan alleen technologie. Het vertaalt zich ook in slimme innovaties, nieuwe zorgmodellen, snellere informatiedeling, betere diagnoses, tijdbesparing, preventie, wonen, samenwerkingen tussen organisaties, en nieuwe systemen voor de patiënt en het bedrijfsleven. En in het verzilveren van de vele maatschappelijke en bedrijfseconomische kansen.

Ook dit jaar is BeBright inhoudelijk kennispartner, onder meer met de kennis vanuit onze jaarlijkse publicatie Zorg Enablers . Onder leiding van dagvoorzitter en BeBright-collega Lea Bouwmeester gaan aanwezigen in gesprek over kansen en mogelijkheden om de veranderende zorg in praktijk te brengen. BeBright-collega Jiska de Wit  zoomt in op de kansen van rapid prototyping bij zorginnovatie. En BeBright-collega Sjoerd Emonts staat stil bij de noodzaak van én mogelijkheden voor het versterken van de innovatiekracht in de zorg.

Benieuwd? Ontmoeten wij jou daar?

Aanmelden kan nog via deze link: Aanmelden!

BeBright aan de slag met de digitale zorgtransformatie

Digitalisering is een belangrijke randvoorwaarde om de noodzakelijke transformatie in de zorg te realiseren. Zoals eerder vermeld ondersteunen we momenteel verschillende zorgaanbieders en andere opdrachtgevers bij de realisatie van bijvoorbeeld hun digitale strategie en eHealth-strategie. We zijn in gesprek met veel zorgpartijen om de interoperabiliteit in gezamenlijkheid aan te pakken. Door bij te dragen aan programma’s zoals de Digitale ZorgZandbak, een initiatief van het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit, zetten we samen met innovators, systeempartijen en de overheid in op het nemen van de laatste hordes in digitale zorginnovatie. We ondersteunen regio’s in het vormen van regionale innovatieagenda’s en bestuursstructuren. En met onder meer impactmetingen en maatschappelijke kosten-batenanalyses helpen wij zorgvernieuwers bij het creëren van een helder beeld van de kosten en (maatschappelijke) baten van zorgvernieuwing.

Meer weten? Neem contact op met Lea Bouwmeester, Sjoerd Emonts of Jiska de Wit.